Tidligere HG for studenter

Grundforløb for studenter afløser den tidligere HG for studenter og starter til august.

Du skal være student fra STX, HF eller HTX.

Da det er en helt ny reform, har vi desværre ikke fået det endelige materiale fra Undervisningministeriet.

Hvis du er interesseret, kontakt:
Britta Franz, mail: brfr@zbc.dk, tlf.: 5578 8833