Alt det praktiske

Kom godt i gang med dit AMU-kursus eller AMU efteruddannelse hos ZBC

Er du på jagt efter et bestemt kursus eller inspiration til efteruddannelse inden for dit felt?

ZBC har en bred vifte af muligheder inden for opkvalificering og på flere niveauer, og vi er altid klar til at guide dig og din virksomhed -også inden for alt det praktiske, der følger med.

ZBC kurser - elev på græsslåmaskine

AMU er forkortelsen for "arbejdsmarkedsuddannelse", og er målrettet personer til og med faglært status eller personer med en gymnasial uddannelse.

Alle personer, der har fast bopæl eller har beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU. Har du et højere uddannelsesniveau, har du adgang, men du skal være opmærksom på, at du skal betale fuld pris for at deltage.

Tilmeld dig et kursus - beskæftigede og virksomheder

Når du har fundet det kursus, du vil tilmeldes klikker du på "Tilmeld". Herefter kan du møde to tilmeldingstyper:

 • Tilmeldingsblanket til fx særlig tilrettelagte kurser, samt
 • Digital tilmelding (til AMU-kurserne) via efteruddannelse.dk, som er den fælles tilmeldingsportal for alle udbydere af AMU-kurser

Når du tilmelder dig AMU-kurser, skal du bruge digital signatur eller NemID. Det gælder også, når du skal søge VEU-godtgørelse.

BEMÆRK! Er det virksomheden, som er logget ind og står for selve tilmeldingen, er det også virksomheden, der skal søge godtgørelse. Er det derimod kursisten/medarbejderen, der har logget ind og tilmelder sig, er det også kursisten/medarbejderen, der søger godtgørelse.

Har du brug for support i forhold til brugen af efteruddannelse.dk er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration.

 

Optagelse
Vi behandler ansøgninger i den rækkefølge, de kommer ind. Dette gælder også, hvis der er en venteliste på det hold, du gerne vil begynde på. Er der optaget på det kursus, du vil tilmeldes, er du meget velkommen til at kontakte kursusadministrationen for at blive skrevet på venteliste.

 

Inden kursusstart
Du vil inden kursusstart modtage eventuel opkrævning af deltagergebyr, samt øvrigt materiale med relevante oplysninger, bl.a. om stedet for kursusafholdelse og praktiske oplysninger.

Har du oplyst din e-mail under tilmeldingen vil du få velkomstbrev og andre beskeder på denne adresse. Har du ikke oplyst din e-mail sender vi al information til dig via e-boks.

 

Hvis du ikke kan deltage alligevel
Hvis du skal melde afbud til et kursus, skal du kontakte kursusadministrationen så hurtigt som muligt, så pladsen kan gives til en anden kursist.

 

IT på kurset
Vi arbejder på, at undervisningen på vores kurser bliver mere digital, via små videoklip, QR-koder mm. Da vi har få computere til rådighed, anbefaler vi, at du selv medbringer egen bærbar computer, tablet eller iPad, hvis du har det! Er du tilmeldt kurser i vores Digitale Læringscenter stiller vi en PC til din rådighed.

 

Priser
www.efteruddannelse.dk fremgår 2 kursuspriser, hvorfor forskellen?

AMU-kursernes pris er fastsat ved finansloven.

De angivne priser er målrettet ufaglærte/faglærte, og er lavere grundet statstilskud.

Har du en videregående uddannelse skal du betale fuld pris for at deltage. Kender du kursets fagkode, kan du slå prisen op HER.

I forbindelse med AMU-kurser har du eller din virksomhed mulighed for at søge løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) og befordringstilskud. Det sker nemt enten i forbindelse med, at du eller din virksomhed foretager tilmelding på efteruddannelse.dk eller senere (der er ikke længere en ansøgningsfrist).

Det er tilmeldingstypen der styrer, hvem der må udfylde ansøgningsgrundlaget. Det betyder, at er det virksomheder, som er logget ind og står for selve tilmeldingen, er det også virksomheden, der skal søge godtgørelse. Er det derimod kursisten/medarbejderen, der har logget ind og tilmelder sig, er det også kursisten/medarbejderen, der søger godtgørelse.

Du kan læse mere om godtgørelse og tilskud til efteruddannelse HER.

 

Der er kantineforhold eller Food Hall på de fleste adresser, hvor I kursister kan købe mad a la carte.
Se mere info om vores adresser.

Se også muligheder for forplejning for enkeltkursister, hvis du skal overnatte i forbindelse med dit kursus.

Der kan arrangeres arbejdsgiverbetalt forplejning for virksomhedshold. Find inspiration til jeres kursusforplejning i vores folder om forplejning for AMU-kursister. 

Kontakt kursusadministrationen eller jeres ZBC virksomhedskonsulent for nærmere aftale.

Vi kan tilbyde kost og logi på vores 3 elevhoteller

 • Ahorn Alle 3 - 5, 4100 Ringsted
 • Valbyvej 69 B, 4200 Slagelse
 • Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

OBS! Du skal senest 8 dage før dit kursus booke værelse på elevhotellet.

For at være berettiget til kost og logi skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud
 • Du skal have mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet tur/retur

For at kunne søge om tilskud til kost og logi, hvis du overnatter et andet sted end på elevhotellet, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud
 • Du skal have mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet tur/retur

Det samlede tilskud til kost og logi kan være op til max. 500 kr. pr. overnatning.

Er du ikke berettiget til indkvartering/tilskud, er der stadig mulighed for at booke et værelse på vores elevhotel under kurset.
Prisen er 625 kr. (inkl. moms) pr. overnatning for kost og logi.

Hent brochuren Elevhoteller for vores kursister

Er du ledig, har du forskellige muligheder for at deltage på en række kurser. 

 

Jobrettet uddannelse for ledige
Er du ledig og modtager dagpenge, skal du kontakte din A-kasse for at undersøge, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og inden for hvilken periode. Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter.

Som forsikret ledig (dagpengemodtager), har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger. Er du under 25 år, skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder - Er du over 25 år, skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.
Du kan deltage i de kurser, der står på den landsdækkende positivliste, du skal blot holde dig inden for samme erhvervsgruppe. og tilmeldingen til kurserne kan ske løbende. Kurserne kan vare op til seks uger i alt (dvs. 30 kursusdage).

De stjernemarkerede kurser er inden for brancher, hvor der er særligt behov for arbejdskraft (fx bygge/anlæg), og her kan du deltage fra første ledighedsdag.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse HER, hvor du også kan hente den totale oversigt: 6 ugers jobrettet uddannelse.
 


Regionale positivlister
Ud over de landsdækkende lister har de regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejdet positivlister over kurser, som dagpengemodtagere kan tilbydes inden for den regionale uddannelsespulje i de respektive RAR-områder.
Du finder listen gældende for Sjælland HER

 

Vi gør opmærksom på, at har du mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet tur/retur, har du mulighed for at booke et værelse på et af vores elevhoteller i enten Ringsted, Roskilde eller Slagelse under kurset. Prisen er 500 kr. (inkl. moms) pr. overnatning for kost og logi.

Dette gælder for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere på en AMU-uddannelse eller enkeltfag optaget i en FKB (fælles kompetencebeskrivelse) - samt ledige på kursus via A-kasse / Jobcenter.
 
Kan du alligevel ikke deltage på et AMU-kursus, skal du eller din arbejdsgiver afmelde dig senest en uge før kursusstart. Sker der udeblivelse eller afmelding fra et AMU-kursus mindre end en uge før kursusstart gælder følgende:

 

Udeblivelse
Ved deltagerens udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner


Framelding/afbud
Ved en tilmeldt deltagers framelding senere end 1 uge før uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Skolen beholder den opkrævede deltagerbetaling ved framelding senere end 1 uge før uddannelsens første dag.
Er du tilmeldt som privatperson, er det ikke tilladt at sende en anden deltager end den i forvejen tilmeldte af hensyn til eventuelle ventelister.
Alle afbud skal ske skriftligt.

 

Fritagelse for afgift
Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden, kan det kun ske efter forudgående aftale med skolen af hensyn til eventuelle ventelister
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning

 

Tillægsydelser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.


Betaling for uopfyldte hold

Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.