Få svar på en række spørgsmål om vores AMU online forløb.

Vi har herunder listet de spørgsmål, vi indtil nu har mødt i forbindelse med Corona-situationen. Klik på spørgsmålet og find vores svar.

Vi har to typer fjernundervisning: Synkron og Asynkron.


Ved synkron undervisning er I flere, der følger et fælles undervisningsforløb med en underviser, der forklarer og stiller spørgsmål, opgaver, m.v. Undervisningen foregår typisk i tidsrummet kl. 8.00 – 15.24.

Ved asynkron undervisning kan du tilmelde dig det eller de kurser, du har brug for, når det passer dig. Du går på online, når det passer i dit program, så undervisningen kører i helt dit eget tempo. Der er undervisere, du kan kontakte i tidsrummet kl. 8.00 – 15.24, hvis du har spørgsmål eller emner, der giver udfordringer.

Når du tilmelder dig kurset, får du en bekræftelse i din e-boks. I bekræftelsen er bl.a. et link og et login, du skal bruge til undervisningsportalen Moodle. Du får også et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office 365, som du kan bruge i kursusperioden.

Får du problemer med at logge på systemerne, kan du altid ringe til os, så hjælper vi dig godt i gang. Kontaktinfo står i bekræftelsesbrevet.

Når du er logget på, får du vejledning i kursets mål, indhold og gennemførelse. Du kan herefter begynde kurset på den aftalte dato. Du vil løbende få forskellige oplysninger på portalen om, hvordan du bruger portalen og undervisningsmaterialerne.

Al kontakt med underviserne sker via portalen. Når du er i gang vil der være opgaver/øvelser, videoer, læsestof, quizzer, dialog med undervisere, etc., der guider dig igennem undervisningen. Har du læsevanskeligheder kan du få læst materialet op. Underviserne er online mandag-fredag kl. 8.00-15.24.

Tilmelding sker enten via vores hjemmeside, som linker videre til efteruddannelse.dk, hvor du skal færdiggøre din tilmelding, eller direkte via efteruddannelse.dk.

Du kan i denne guide se, hvordan tilmelding på efteruddannelse.dk fungerer.

Har du spørgsmål til tilmelding eller ønsker du hjælp, så kontakt os gerne 7242 2512.

Du opnår det samme niveau ved fjernundervisning som ved almindelig holdundervisning.

Som udgangspunkt findes alle materialer på vores undervisningsportal, når du logger ind. Du får adgang til alle relevante materialer, når du begynder på et forløb. På asynkrone kurser har du således adgang til alle materialer døgnet rundt, og kan læse og løse opgaver, når det passer dig.

Har du spørgsmål til undervisningen, kan du få direkte support fra vores dygtige undervisere, der har stor erfaring i at undervise online. Via portalen stiller du spørgsmål og sender løste opgaver. Her kan du også løbende følge med i, hvor meget af kurset, du har gennemført. Det er også her, du finder forskellige instruktioner som viser, hvordan du bruger portalen og undervisningsmaterialet.

Du behøver ikke at være computerekspert for at følge et fjernundervisningsforløb. Det er en fordel, at du har et grundlæggende kendskab til din computer, en god internetforbindelse og gerne til Office-pakken.

Når du deltager i et fjernundervisningsforløb får du et login til vores undervisningsportal. Portalen er let at arbejde i, og du får her direkte adgang til alle undervisningsmaterialer og informationer. Det meste undervisning kræver dog, at du kan arbejde/studere via PC / Mac.).

Ved synkron undervisning skal du deltage i fx møder, fremlæggelser, o.lign. Mange computere har både kamera og mikrofon indbygget. Har dit udstyr ikke disse foranstaltninger, er det en fordel, hvis du adgang til webcam og headset med mikrofon, så vi kan se og høre hinanden. Har du tekniske spørgsmål eller oplever du problemer, så hjælper vi dig gerne.

Deltagerbetalingen står under de enkelte kurser på efteruddannelse.dk. Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler.

Ja. Virksomheder kan søge fuld VEU-godtgørelse for AMU fjernundervisningskurser. Der er et krav, at kursisten er i AMU-målgruppen for indhente VEU-godtgørelse, og at kurset har en centralt stillet prøver, som kursisten skal bestå inden godtgørelsen kan hjemtages. Kursisten har mulighed for en omprøve, hvis kurset ikke bestås i første omgang.

VEU-godtgørelsen er i 2020 på 881 kr. pr. deltager pr. dag for deltagere i målgruppen.

Ja. Du kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med VEU-godtgørelse. Det er en forudsætning, at hverken virksomheden eller du søger og modtager VEU-godtgørelse samtidig med der modtages kompensation via hjælpepakke, da man ikke kan modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation (hjælpepakke) og VEU-godtgørelse.

Får du løn under uddannelsen som følge af lønkompensation fra staten (hjælpepakke), skal du stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Du og virksomheden kan overveje at gøre brug af selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt det en mulighed via overenskomsten. I så fald kan dit løntab dækkes af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse. Efter endt uddannelse kan virksomheden søge lønkompensation fra staten (hjælpepakke), mod at de opfylder de alment gældende betingelser herfor.

I forbindelse med Corona-situationen har regeringen lavet en særlov, hvor medarbejdere skal bidrage med, hvad der svarer til løn i 5 dage. Medarbejdere, der er hjemsendt i 5 dage, har dog mulighed for at tilmelde sig et AMU-fjernundervisningskursus, og dermed modtage VEU-godtgørelse på 881 kr. pr. dag - dvs. 4.405 kr. for de 5 dage. Det er en forudsætning, at du er i AMU-målgruppen.

Har I hjemsendt medarbejdere uden lønkompensation (hjælpepakke), har I mulighed for at tilmelde dem AMU Fjernundervisning. Her er det muligt at hjemtage VEU-godtgørelse for medarbejdere i AMU-målgruppen, på 881 kr. pr. dag, 4.405 kr. pr. uge og 17.620 kr. pr. måned.

Når du tilmelder dig fjernundervisning hos ZBC får du tilsendt et unikt UNI-login til vores læringsplatform. Du kan også vælge at logge ind med dit NemID.

Skal du bruge Office 365 i dit kursus, modtager du et unikt ZBC-login i forbindelse med din tilmelding.

Undervisningen sker i overensstemmelse med kursets indhold og mål, og du skal være til stede i den normerede tid, der som udgangspunkt er 7,4 time dagligt. ZBC henter via læringsportalerne statistik på dit aktivitetsniveau og den tid, du er inde i systemerne. Da disse data er faglig- og saglig overvågning, opbevares de forsvarligt, jf. ZBC’s GDPR-regulativ og i overensstemmelse med UVMs retningslinjer på området.

En række kurser afsluttes med en centralt stillet prøve. En stor del af prøverne sker via Multitest, mens der ved ikke-digitale prøver fx kan anvendes fil-upload, video, e.lign. Data i forbindelse med afholdte prøver i AMU opbevares i 30 år, jf. gældende regler.

Vær med! Verden er til at forandre