Uddan dine medarbejdere hjemmefra

Tag dit kursus som fjernundervisning - vi har masser af tilbud om kurser og uddannelsesforløb til dine medarbejdere online. Hør samtidig om mulighederne for at få dækket udgifterne til løn via refusion og støtte fra kompetencefonde.

Ring og hør nærmere om dine muligheder

På denne side finder du kontaktoplysninger  på vores konsulentteam, ligesom du kan finde inspiration til konkrete kurser, du kan tage hos os.

Du kan også finde svar på en række praktiske spørgsmål om vores fjernundervisningsforløb via vores FAQ ved at klikke her.

Har du brug for hjælp til tilmelding o.lign. kan du kontakte vores AMU-team på tlf. 7242 2512 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.

ZBC Jernbjerggård /Det grønne område inkl. anlægsarbejde
Heidi Davidsen, Virksomhedskonsulent - tlf.: 4133 4831- e-mail: heda@zbc.dk

ZBC Fødevarer
Heidi Davidsen, Virksomhedskonsulent - tlf.: 4133 4831- e-mail: heda@zbc.dk

ZBC Slagteri
Gry Wallin, Uddannelseskonsulent - tlf. 4172 1013 - e-mail: gw@zbc.dk /slagteri

ZBC Industri og Håndværk
Keld Jensenius, virksomhedskonsulent - 41334805 keje@zbc.dk

Digitalt Læringscenter (Handel, Administration, IT, Ledelse og andre tværgående kurser)
Connie Toft, Karrierevejleder - tlf. 2519 2897 - e-mail: toft@zbc.dk

Ledelseskurser og -forløb (AMU)
Vibeke Rytter, Chefkonsulent - e-mail: viry@zbc.dk
Carsten Westh, Undervisningskonsulent - tlf. 4172 1372 - e-mail: cawe@zbc.dk

ZBC Service (Vagt, rengøring og vaskeri)
Gry Helle Wallin, Uddannelseskonsulent - tlf. 4172 1013 - e-mail: gw@zbc.dk

ZBC SOSU
Pædagogisk område: Jeanette Dam Johansen, Uddannelseskonsulent - tlf.: 4172 1183 - e-mail: jejo@zbc.dk
Pædagogisk område: Mie Alving Larsen, uddannelseskonsulent - tlf.: 4172 1321 - e-mail: mial@zbc.dk
SOSU-området: Susanne Møller, Konsulent - tlf.: 5116 5955 - e-mail: susm@zbc.dk
SOSU-socialpsykiatrisk område: Jacob Frydendal Clausen - tlf.: 52301666 - e-mail: jfcl@zbc.dk 

ZBC Lager og Transport
Trine Jandorf, Virksomhedskonsulent - tlf. 4133 4829 - e-mail: tgja@zbc.dk

Som det fremgår af overskriften, er der en bred palette af kurser i denne kategori -såvel målrettede- som afklarende kurser; eksempelvis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse (45362), hvor der bl.a. arbejdes med ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse.

Kurserne er primært asynkrone online kurser. Der er mulighed for synkron undervisning ved virksomhedshold.

Du kan gå direkte til tilmelding HER

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

 

Grundlæggende IT

 

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3 dage

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc (Windows 10)

2 dage

46489

Informationssøgning på internettet til jobbrug

1 dag

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

1 dag

45855

Videoredigering i medarbejderens jobfunktion

2 dage

45909

Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion 

2 dage

 

Tekstbehandling / Word i praksis

 

47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

2 dage

40752

Anvendelse af etb til administrative opgaver

1 dag

47215

Opstillinger og layout i tekst

2 dage

47212

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

1 dag

44354

Fletning af dokumenter til masseproduktion

1 dag

47214

Håndtering og strukturering af længere tekster

1 dag

44350

Standardisering af virksomhedens dokumenter

1 dag

40776

Samarbejde om dokumenter

1 dag

40755

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

1 dag

40775

Dynamiske beregninger og diagrammer i etb

1 dag

40022

Effektive, individuelle brugerflader

1 dag

47216

Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

3 dage

 

Regneark / Excel i praksis

 

47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

2 dage

40750

Præsentation af tal i regneark

1 dag

44346

Design og automatisering af regneark

2 dage

40754

Anvendelse af pivot-tabeller

1 dag

40748

Anvendelse af store datamængder i regneark

1 dag

41371

Anvendelse af regneark til statistik

1 dag

 

Håndtering og styring af data

 

49327

Anvendelse af database i jobbet 

2 dage

44337

Oprettelse af database til jobbrug

2 dage

44340

Oprette brugerflader og udskrifter i database

2 dage

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2 dage

45782

Integration af data mellem adm. it-systemer

2 dage

 

Grundlæggende regnskab

 

45965

Placering af resultat- og balancekonti

2 dage

47381

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

2 dage

45967

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

2 dage

40007

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

2 dage

40008

Årsafslutning af bogholderiet

2 dage

 

Løn

 

47379

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

2 dage

40012

Personalejura i lønberegning

2 dage

 

Budget, nøgletal og eksternt regnskab

 

43160

Butikkens budget

1 dag

45959

Likviditetsstyring

1 dag

48325

Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

2 dage

45970

Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet

3 dage

45972

Opstilling og analyse af årsregnskabet

2 dage

 

Kommunikation

 

47297

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

1 dag

44377

Møde- og konferencetilrettelæggelse

3 dage

49259

Kommunikation i teams

2 dage

45368

Værdibaserede arbejdspladser

2 dage

40373

Sidemandsoplæring 

2 dage

40503

Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

2 dage

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

5 dage

46490

Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job

1 dag

 

Skriftlig kommunikation og præsentation

 

47299

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

2 dage

47300

Tekster på papir - formulering og opbygning

2 dage

47301

Tekster til nettet - formulering og opbygning

2 dage

47298

Referat- og notatteknik

2 dage

47293

E-mail til jobbrug

2 dage

40749

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

1 dag

44373

Anvendelse af præsentationsprogrammer

2 dage

44361

DeskTop Publishing i virksomheden

3 dage

45859

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion

2 dage

 

Lean

 

40370

Lean i administrative funktioner

1 dag

40371

Optimering ved 5S af den administrative funktion

1 dag

43937

Anvendelse af 5-S modellen for operatører

2 dage

43938

Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

3 dage

 

Ledelse og projekt

 

43572

Ledelse af forandringsprocesser 

3 dage

42833

Anerkendende ledelse

2 dage

47753

Ledelse og samarbejde

3 dage

47750

Medarbejderinvolvering i ledelse

3 dage

49445

Projektledelse 

3 dage

 

Produktion, lager, logistik og transport

 

49263

Intro til digitalisering - produktionsmedarbejderen

5 dage

45078

Kundebetjening - lager

3 dage

45097

Logistik og samarbejde

5 dage

45646

Organisation og samarbejde i transporterhvervene 

2 dage

45647

Udvikling og teknologi i transporterhvervene 

2 dage

47721

Logistik og organisation i transporterhvervene 

5 dage

45363

Kunde/leverandørforhold for operatører

1 dag

44722

Køre- og hviletidsregler

1 dag

45870

Sundhed for erhvervschauffører

1 dag

45075

Brug af diagramark og kontrolapparat

1 dag

 

Salg, service og markedsføring

 

40003

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

2 dage

46472

Personligt salg - kundens behov og løsninger

3 dage

46128

Mersalg i butikken

2 dage

45350

Kundeservice i detailhandelen

2 dage

47189

Online kundeservice og -rådgivning

2 dage

47296

Kundeservice i administrative funktioner

1 dag

40001

Markedsanalyse i Detail- og Handelserhvervet 

3 dage

46685

Rådgiverrollen indenfor B2B-handel

2 dage

 

Almene fag

 

47668

Grundlæggende faglig regning - Trin 2 

2 dage

47669

Grundlæggende faglig matematik - Trin 2 

3 dage

45215

Grundlæggende faglig regning - Trin 1 

2 dage

45347

Grundlæggende faglig matematik - Trin 1 

3 dage

 

Gratis webinarer i april - Emner: Medicinhåndtering for begyndere - Hygiejne for begyndere - Ergonomi for begyndere. Læs mere HER

 

Kursus i omsorg og pleje for ikke-professionelle i forbindelse med COVID 19. Tilmeld dig kurset med afholdelse den 14. -16. april 2020 HER

Læs mere om forløbet HER

 

Synkrone online forløb på SOSU- og PÆD- området:

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

3 dage

44627

Magt og omsorg

4 dage

49489

Medvirken til medicinadministration

3 dage

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

3 dage

40142

Dokumentation og evaluering af pæd / sosuarbejde

3 dage

44327

Omsorg for personer med demens

5 dage

48390

Arbejdet med lav affektive metoder – low arousel  - Tilmeld hold 14.04.2020

2 dage

48430

Dokumentation og handleplaner - pæd. Målgruppe

5 dage

 

Synkrone online forløb tværfagligt:

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job - Tilmeld hold 15.04.2020

2 dage

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - Tilmeld hold 14.04.2020

2 dage

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde - Tilmeld hold 16.04.2020

1 dag

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

2 dage

 

30 dages kursusforløb med fokus på nytænkning, bæredygtighed og madspild (14. april - 28. maj 2020)

Du kan tilmelde dig hele forløbet HER.

Skal du kun deltage i nogle af kurserne skal du kontakte uddannelsessekretær Lene Bødker på mail: lbn@zbc.dk

Læs mere om forløbet HER, der består af følgende kurser:

AMU-nr.

Kursusnr.

Varighed

Startdato

48825

Forarbejdning af råvaretyper (fisk, skaldyr og bløddyr)

2 dage

14. april 2020

48775

Økologi i den daglige madproduktion

3 dage

16. april 2020

43060

Det klimavenlige køkken

2 dage

21 april 2020

48771

Bæredygtighed i storkøkkener

3 dage

23. april 2020

47621

Varmt brød hele dagen

2 dage

28. april 2020

48282

Valg af vine til menu og gæster

2 dage

30. april 2020

48872

Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening

2 dage

 4  maj 2020

48844

Planlægning af menu

2 dage

 6. maj 2020

48781

Mad til vegetarer og veganere

3 dage

11. maj 2020

47692

Salg og service i gæstebetjening

1 dag

14. maj 2020

49465

Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen

2 dage

15. maj 2020

49259

Kommunikation i teams

2 dage

19. maj 2020

47481

Fødevarehygiejne og egenkontrol

4 dage

25. maj 2020

 

Synkron online undervisning:

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

40443

Produktionshygiejne – operatører fødevareindustri - Tilmeld 15.04.2020 - Tilmeld 16.04.2020

1 dag

47481

Fødevarehygiejne og egenkontrol - Tilmeld hold 14.04.2020

4 dage

47313

Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænse 

1 dag

45818

Almen fødevarehygiejne

3 dage

48844

Planlægning af menu - hold planlægges til 27. maj 2020

2 dage

 

Følgende kurser er asynkrone online kurser. Der er mulighed for synkron undervisning ved virksomhedshold.

Du kan gå direkte til tilmelding HER

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

 

Grundlæggende IT

 

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3 dage

 

Regneark / Excel i praksis

 

47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

2 dage

 

Budget

 

43160

Butikkens budget

1 dag

 

Kommunikation

 

47297

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

1 dag

44377

Møde- og konferencetilrettelæggelse

3 dage

49259

Kommunikation i teams

2 dage

45368

Værdibaserede arbejdspladser

2 dage

40373

Sidemandsoplæring 

2 dage

40503

Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

2 dage

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

5 dage

 

Ledelse

 

43572

Ledelse af forandringsprocesser 

3 dage

42833

Anerkendende ledelse

2 dage

47753

Ledelse og samarbejde

3 dage

 

Salg, service og markedsføring

 

40003

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

2 dage

46472

Personligt salg - kundens behov og løsninger

3 dage

46128

Mersalg i butikken

2 dage

45350

Kundeservice i detailhandelen

2 dage

47189

Online kundeservice og -rådgivning

2 dage

47296

Kundeservice i administrative funktioner

1 dag

40001

Markedsanalyse i Detail- og Handelserhvervet 

3 dage

 

Følgende kurser er asynkrone online kurser. Der er mulighed for synkron undervisning ved virksomhedshold.

Du kan gå direkte til tilmelding HER

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

40373

Sidemandsoplæring  

2 dage

49259

Kommunikation i teams

2 dage

40503

Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

2 dage

45078

Kundebetjening - lager

3 dage

45097

Logistik og samarbejde

5 dage

45646

Organisation og samarbejde i transporterhvervene 

2 dage

45647

Udvikling og teknologi i transporterhvervene 

2 dage

47721

Logistik og organisation i transporterhvervene 

5 dage

45363

Kunde/leverandørforhold for operatører

1 dag

44722

Køre- og hviletidsregler

1 dag

45870

Sundhed for erhvervschauffører

1 dag

45075

Brug af diagramark og kontrolapparat

1 dag

Synkron online undervisning:

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - Tilmeld hold 14.04.2020

2 dage

 

Vi er inden for kort tid klar med følgende kurser (synkron afholdelse):

AMU-nr.

Kursusnr.

Varighed

49349

Grundlæggende rengøringshygiejne -

Tilmeld hold 14.04.2020 - Tilmeld hold 15.04.2020 - Tilmeld hold 17.04.2020 

1 dag

44853

Kommunikation og konflikthåndtering - service

3 dage

47141

SikkerhedsreceptionistTilmeld hold 15.04.2020

2 dage

47088

Konflikthåndtering for erfarne vagter - Tilmeld hold 23.04.2020

1 dag

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan vi tilbyde følgende kurser, fra den nationale positivliste, som fjernundervisning. 

Asynkrone kurser, når det passer dig:

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

 

Grundlæggende IT

 

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3 dage

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc (Windows 10)

2 dage

46489

Informationssøgning på internettet til jobbrug

1 dag

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

1 dag

 

Tekstbehandling / Word i praksis

 

47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

2 dage

47215

Opstillinger og layout i tekst

2 dage

47212

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

1 dag

44354

Fletning af dokumenter til masseproduktion

1 dag

47214

Håndtering og strukturering af længere tekster

1 dag

44350

Standardisering af virksomhedens dokumenter

1 dag

40776

Samarbejde om dokumenter

1 dag

40755

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

1 dag

47216

Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

3 dage

 

Regneark / Excel i praksis

 

47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

2 dage

40750

Præsentation af tal i regneark

1 dag

44346

Design og automatisering af regneark

2 dage

40754

Anvendelse af pivot-tabeller

1 dag

40748

Anvendelse af store datamængder i regneark

1 dag

 

Håndtering og styring af data

 

44337

Oprettelse af database til jobbrug

2 dage

44340

Oprette brugerflader og udskrifter i database

2 dage

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2 dage

45782

Integration af data mellem adm. it-systemer

2 dage

 

Grundlæggende regnskab

 

45965

Placering af resultat- og balancekonti

2 dage

47381

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

2 dage

45967

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

2 dage

40007

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

2 dage

40008

Årsafslutning af bogholderiet

2 dage

 

Løn

 

47379

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

2 dage

40012

Personalejura i lønberegning

2 dage

 

Budget, nøgletal og eksternt regnskab

 

48325

Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

2 dage

45972

Opstilling og analyse af årsregnskabet

2 dage

 

Kommunikation

 

47297

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

1 dag

44377

Møde- og konferencetilrettelæggelse

3 dage

49259

Kommunikation i teams

2 dage

45368

Værdibaserede arbejdspladser

2 dage

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

5 dage

46490

Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job

1 dag

 

Skriftlig kommunikation og præsentation

 

47299

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

2 dage

47300

Tekster på papir - formulering og opbygning

2 dage

47301

Tekster til nettet - formulering og opbygning

2 dage

47298

Referat- og notatteknik

2 dage

47293

E-mail til jobbrug

2 dage

40749

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

1 dag

44373

Anvendelse af præsentationsprogrammer

2 dage

45859

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion

2 dage

 

Lean

 

40370

Lean i administrative funktioner

1 dag

43937

Anvendelse af 5-S modellen for operatører

2 dage

43938

Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

3 dage

 

Ledelse og projekt

 

43572

Ledelse af forandringsprocesser  

3 dage

47753

Ledelse og samarbejde

3 dage

47750

Medarbejderinvolvering i ledelse

3 dage

49445

Projektledelse  

3 dage

 

Salg, service og markedsføring

 

47189

Online kundeservice og -rådgivning

2 dage

47296

Kundeservice i administrative funktioner

1 dag

 

Produktion, lager, logistik og transport

 

49263

Intro til digitalisering - produktionsmedarbejderen

5 dage

45078

Kundebetjening - lager

3 dage

45097

Logistik og samarbejde

5 dage

44722

Køre- og hviletidsregler

1 dag

45075

Brug af diagramark og kontrolapparat

1 dag

 

Almene fag

 

47668

Grundlæggende faglig regning - Trin 2  

2 dage

47669

Grundlæggende faglig matematik - Trin 2  

3 dage

45215

Grundlæggende faglig regning - Trin 1  

2 dage

45347

Grundlæggende faglig matematik - Trin 1  

3 dage


Synkrone kurser, hvor du følger undervisningen online sammen med andre:

 

Automatik og elektronik

 

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

44659

Systematisk vedligehold på automatiske maskiner

5 dage

47905

Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg

4 dage

48245

Grundlæggende komponentkendskab

3 dage

 

Fødevarehygiejne

 

47481

Fødevarehygiejne og egenkontrol 

4 dage

 

Synkrone online forløb på SOSU- og PÆD-området til afholdelse efter den 27. marts 2020:

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

3 dage

44627

Magt og omsorg

4 dage

49489

Medvirken til medicinadministration

3 dage

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

3 dage

40142

Dokumentation og evaluering af pæd / sosuarbejde

3 dage

44327

Omsorg for personer med demens

5 dage

48390

Arbejdet med lav affektive metoder – low arousel

2 dage

48430

Dokumentation og handleplaner - pæd. Målgruppe

5 dage

-og tværfaglige forløb til afholdelse efter den 27. marts 2020: 

AMU-nr.

Kursusnavn

Varighed

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (pr. 23.03.20)

2 dage

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (pr. 23.03.20)

2 dage

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

1 dag

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

2 dage

 

Du er også velkommen til at skrive dine kontaktoplysninger i formularen herunder og send den til os, så kontakter vi dig hurtigst muligt for en snak om mulighederne.

Vær med! Verden er til at forandre