FVU

Bliv bedre til at læse, skrive og regne

FVU er forberedende voksenundervisning

På FVU kan du få undervisning i tre fag:

 • FVU-start
 • FVU-læsning (dansk) trin 1-4
 • FVU-matematik trin 1-2


Du kan også tage FVU som Turbohold, læs mere i folderen - klik her

Målgruppe

Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle over 18, der kan få noget ud af undervisningen.

Det kan være ufaglærte, to-sprogede, ordblinde og andre der har udfordringer med dansk og matematik i hverdagen. 

Det kan være voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse. Eller voksne, der vil have færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt.


OBS! Se info om FVU for virksomheder - klik her

FVU-start er et undervisningstilbud til dig, der har dansk som andetsprog, og hvor du gerne vil styrke dine dansk-sproglige færdigheder.

Der vil være fokus på samtale og ordforråd.

Læs mere i folderen - klik her

På FVU-dansk bliver du bedre til at læse og skrive dansk. FVU læsning består af fire trin.

Du kommer til at arbejde med alt fra vejledninger og beskeder, til breve, e-mails og aviser.

Læs mere i folderen - klik her

Fagbeskrivelse til FVU-læsning:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25454#B2

Trinprøve - FVU læsning

Prøvetid

På trin 1 er prøvetiden 1 time og 45 minutter fordelt med

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2
 • På trin 2, 3 og 4 er prøvetiden 2 timer og 15 minutter fordelt med
 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2På alle trin

Tilladte hjælpemidler

 • skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler
 • kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.
 • ZBC stiller ikke ordbøger til rådighed i alle sprog. Det er derfor vigtigt, at du har aftalt med din lærer, om den ordbog du har brug for forefindes. Hvis du er selvstuderende skal du selv medbringe ordbog.

Mød op i god tid! Prøven starter til den angivne tid. Det er vigtigt, at du møder op i god tid, 30 minutter før prøven starter, og at du medbringer gyldig legitimation med billed-id, gerne opholdskort, pas, eller kørekort. Hvis ikke der kan fremvises gyldig legitimation, kan prøven ikke aflægges. Kommer du for sent, og prøven er startet, afvises du. Udebliver du fra prøven trods tilmelding, har du først mulighed for at komme til trinprøve til den næste terminsdato – du er selv ansvarlig for at tilmelde dig igen.

Har du brug for ekstra tid til prøven? Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Hvis du er i denne målgruppe, skal du rette henvendelse til administrationen på tlf. 91346616, så der i god tid kan ansøges om dispensation.

Hvis du er ordblind Der tilbydes elektroniske versioner af trinprøverne ved diagnosticeret ordblindhed. Ved alle FVU prøver kan der anvendes IT-støtte, hvis dispensationsansøgningen er godkendt. Kursisten må da anvende både oplæsning og ordforslag under besvarelsen af prøven. Opgaverne kan afleveres indskrevet i hånden eller printet fra computeren. Hvis opgaven ønskes printet, overføres opgavebesvarelsen til et usb-stik, som prøvevagten printer ud fra. Det forventes, at kursisten er vant til at benytte hjælpemidler til læsning og stavning, og derfor ikke skal have hjælp til dette umiddelbart før eller under prøven.

Bortvisningsgrundlag Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven – specifikke regler omkring brugen af telefon, internet m.m. oplyses af prøvevagter på dagen

Hvis du vil klage Klagen kan vedrøre:

 1. eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,
 2. prøveforløbet eller
 3. bedømmelsen

Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Kontakt administrationen på mean@zbc.dk eller bemc@zbc.dk for at få hjælp/vejledning.

Hvornår får jeg svar på min prøve Opgaverne skal rettes af en beskikket censor, og denne procedure tager tid. Du skal derfor regne med minimum 21 dages ekspeditionstid.

Bekendtgørelse om prøve og eksamener:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179722

 

 

På FVU-matematik bliver du bedre til matematik. FVU matematik består af 2 trin.

Du kommer til at arbejde med tal og matematik fra din hverdag, eksempelvis opskrifter – talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber.

Læs mere i folderen - klik her

Fagbeskrivelsen for FVU-matematik:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25454#B3


Trinprøve - FVU Matematik

Prøvetid

 • På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter
 • På trin 2 er prøvetiden 2 timer 

Tilladte hjælpemidler  Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler

Mød op i god tid! Prøven starter til den angivne tid. Det er vigtigt, at du møder op i god tid, 30 minutter før prøven starter, og at du medbringer gyldig legitimation med billed-id, gerne opholdskort, pas, eller kørekort. Hvis ikke der kan fremvises gyldig legitimation, kan prøven ikke aflægges. Kommer du for sent, og prøven er startet, afvises du. Udebliver du fra prøven trods tilmelding, har du først mulighed for at komme til trinprøve til den næste terminsdato – du er selv ansvarlig for at tilmelde dig igen.

Har du brug for ekstra tid til prøven? Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Hvis du er i denne målgruppe, skal du rette henvendelse til administrationen på tlf. 91346616, så der i god tid kan ansøges om dispensation.

Hvis du er ordblind Der tilbydes elektroniske versioner af trinprøverne ved diagnosticeret ordblindhed. Ved alle FVU prøver kan der anvendes IT-støtte, hvis dispensationsansøgningen er godkendt. Kursisten må da anvende både oplæsning og ordforslag under besvarelsen af prøven. Opgaverne kan afleveres indskrevet i hånden eller printet fra computeren. Hvis opgaven ønskes printet, overføres opgavebesvarelsen til et usb-stik, som prøvevagten printer ud fra. Det forventes, at kursisten er vant til at benytte hjælpemidler til læsning og stavning, og derfor ikke skal have hjælp til dette umiddelbart før eller under prøven.

Bortvisningsgrundlag Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven – specifikke regler omkring brugen af telefon, internet m.m. oplyses af prøvevagter på dagen

Hvis du vil klage Klagen kan vedrøre:

 1. eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,
 2. prøveforløbet eller
 3. bedømmelsen

Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Kontakt administrationen på mean@zbc.dk eller bemc@zbc.dk for at få hjælp/vejledning.

Hvornår får jeg svar på min prøve Opgaverne skal rettes af en beskikket censor, og denne procedure tager tid. Du skal derfor regne med minimum 21 dages ekspeditionstid.

Bekendtgørelse om prøve og eksamener:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179722 

 


Du kan se vores oversigt over sted, dato og tid for kommende FVU Hold - klik her

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud, og er naturligvis valgfrit. Du kan i stedet få udstedt et deltagerbevis ved 80 % fremmøde til undervisningen.

Prøven efter det sidste trin i læsning og matematik svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve niveau g).

Bestået trin 4 i FVU-læsning og bestået trin 2 i FVU-matematik er adgangsgivende til en erhvervsuddannelse. 

Sådan kommer du i gang
Du skal have en kort samtale med en af vores vejledere, samt en screeningstest på en pc. Det tager ca. 30 minutter at blive testet, og herefter vurderes det, om FVU er det rigtige tilbud til dig.

Her kan du se, hvem der står for vores FVU-undervisning og ordblindeundervisning:

Ilse Senbergs, ilse@zbc.dk
FVU start og læsning

Anna-Marie Lundby Gravesen amlg@zbc.dk
FVU matematik og OBU (ordblindeundervisning)

 

Navn: Forberedende voksenundervisning (FVU)

Type: Grundskoleniveau mv.

Start: Du starter undervisningen, når du har gennemgået en test. Testen viser hvilket trin, du skal undervises på.

Varighed: Afhængig af fag og trin er et FVU-forløb på mellem 40 og 80 lektioner. Afhængig af fag og trin er et FVU-forløb på mellem 40 og 80 lektioner.

Adgangskrav: Du skal være fyldt 18 år

Økonomi: Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU (kun for beskæftigede).
Er du tilknyttet jobcentret, er der særlige regler

Undervisningssted

ZBC Roskilde
Maglegårdsvej 8,
4000 Roskilde

Vi kan inden længe tilbyde FVU læsning og matematik på flere af ZBC’s afdelinger.

Tilmelding til test: Udfyld tilmeldingsblanketten nederst på denne side.

Har du spørgsmål til FVU?

Så kan du kontakte uddannelsessekretær Mette Løvgren Andersen, mean@zbc.dk, tlf. 31 93 56 14, uddannelsessekretær Betina Meder Christiansen, bemc@zbc.dk, tlf. 25 19 28 10 eller områdeleder Tanja Ferslev, tafe@zbc.dk, tlf. 25 19 28 07.

 

Cookies- og privatlivspolitik - For din skyld!

På vores website bruger vi cookies til at huske dine indstillinger, trække statistik for dit besøg og for at kunne personalisere de annoncer, vi viser dig. Denne information deles ikke med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik

Læs mere om privatlivs- og cookie politik for zbc.dk