FVU for virksomheder

Til virksomheders medarbejdere - bliv bedre til at læse, skrive og regne

ZBC tilbyder at opkvalificere virksomhedernes medarbejder i dansk og matematik.

Et af vores tilbud er forløb med forberedende voksenundervisning (FVU)

Målgruppe for FVU

FVU retter sig i sær mod faglærte, tosprogede, orblinde og andre, som har udfordringer med sprog og tal i deres hverdag.

Forløbet

For at afdække medarbejdernes niveau i dansk og matematik, screener vi hver enkelt medarbejder. Dette gøres via en kort elektronisk test. Herefter kan vi sammen med medarbejderen og virksomheden tilrettelægge det rette forløb for den enkelte medarbejdere.

Indhold

På baggrund af screening og behov tilpasser vi et individuelt forløb for medarbejderen, som fx kan indeholde:

  • Alment dansk – fx mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger
  • Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi
  • Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser
  • FVU - særligt tilrettelagt for to-sprogede
  • Trintest og deltagerbevis - efter hvert trin er det muligt at tage en trintest, men det er ikke et krav. I stedet er det muligt at få udstedt et deltagerbevis, hvis deltageren har et fremmøde på mindst 85 %. Bestået trintest 2 i matematik og bestået trintest 4 i dansk er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

Andre udbydere af FVU

VUC Storstrøm https://www.vucstor.dk/uddannelser/fvu/

VUC Roskilde http://www.vucroskilde.dk/uddannelser/fvu/

Nordvestsjællands HF og VUC: http://nordvestvuc.dk/uddannelse/fvu/

VUC Vestsjælland syd: https://www.vucklar.dk/uddannelser/fvu-dansk-og-matematik/

 

ZBCkurser FVU for virksomheder - elev ved computer

Navn: Forberedende voksenundervisning (FVU)

Type: Grundskoleniveau mv.

Adgangskrav: Være fyldt 18 år

Økonomi: Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Virksomheder kan søge om løntabsgodtgørelse for medarbejdere, hvis de opfylder betingelserne. www.svu.dk

Dato & tidspunkt: Efter aftale.

OBS! Det er også muligt at tilmelde en eller flere medarbejdere til vores åbne hold. Se mere under aktuelle hold, klik her

Varighed: Varigheden af kurset afhænger af formålet med kurset og medarbejderens behov. Som udgangspunkt varer et FVU trin mellem 40-80 lektioner

Undervisningen: Undervisningen foregår typisk på hold med få deltagere. Hvert forløb er tilrettelagt ud fra en individuel undervisningsplan

Opbygning: FVU matematik består af to trin FVU dansk består af fire trin

Pris: Screening er gratis for alle. Undervisningen er også gratis for deltagere, der ved screening har vist, at de er inden for målgruppen for FVU. Det koster heller ikke noget for virksomheden

Sted: I  jeres virksomhed eller på ZBC efter aftale. Undervisningen kan foregå i eller uden for arbejdstid.

Kontakt:

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted

Uddannelsessekretær Mette Løvgren Andersen, mean@zbc.dk, tlf. 31 93 56 14 eller uddannelsessekretær Betina Meder Christiansen, bemc@zbc.dk, tlf. 25 19 28 10 eller områdeleder Tanja Ferslev, tafe@zbc.dk, tlf. 25 19 28 07.