10 SKARPE OM EUX

  • EUX FAQ
  • | 09-03-2020
  • | ZBC

De 10 hyppigt stillede spørgsmål om EUX, erhvervsfaglig studentereksamen - og 10 skarpe svar!

Få dine 10 skarpe svar om EUX her!

Er du i tvivl om EUX er noget for dig? Vi har samlet det vigtigste til dig i listen herunder.

Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev eller et uddannelsesbevis, så du kan arbejde inden for dit fag (f.eks. tømrer-faget), nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Du får altså en erhvervsfaglig studentereksamen.

EU står for erhvervsuddannelse, og X’et står for gymnasial eksamen.

Du kan vælge mellem fire EUX uddannelsesretninger: EUX TekniskEUX Business, EUX Fødevarer og EUX Velfærd.

Du skal kunne lide at arbejde både praktisk og teoretisk og kunne lide at lave lektier. For at tage en uddannelse med EUX, kræver det, at du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du minimum have 02 i matematik og dansk. Læs mere her.

Der er lidt andre krav, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse. Så starter du direkte på Grundforløb 2. Læs mere her under fanen 'Under 25 år'. Inden du starter på Grundforløb 2, skal du have bestået fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Hvis du ikke har gjort det i forvejen på en anden uddannelse, kan du tage fagene på VUC.

På EUX Business har du fag på følgende niveau:

Grundforløbet: Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, IT, erhvervsøkonomi, organisation og afsætning på C-niveau.
Hovedforløbet: Dansk på A-niveau samt engelsk og IT på B-niveau. Du kan vælge enten virksomhedsøkonomi eller matematik på B-niveau. Derudover løfter du endnu 2 eller 3 fag fra grundforløbet til B-niveau, og du skal tage 2 eller 3 nye fag på C-niveau (f.eks. erhvervsret, kulturforståelse, innovation og iværksætteri, 2. fremmedsprog eller markeds-kommunikation)

På EUX Teknisk har du fag på følgende niveau:

Grundforløbet: Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og fysik på C-niveau. Nogle uddannelsesretninger har derudover teknologi eller kemi og IT på C-niveau.
Hovedforløbet: Dansk på A-niveau og engelsk, matematik, samfundsfag og fysik på B-niveau. Nogle vil have byggeteknologi, industriteknologi, teknikfag eller fysik og matematik på henholdsvis A- eller B-niveau.

På EUX Velfærd har du fag på følgende niveau:

Grundforløbet: Dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. SOSU har desuden matematik, kemi og fysik på C-niveau. Pædagogisk assistent har matematik, idræt og psykologi på C-niveau.
Hovedforløbet: Dansk på A-niveau, engelsk, matematik, samfundsfag på B-niveau samt kommunikation/IT og Biologi på C-niveau. SOSU har desuden kemi på B-niveau og psykologi på C-niveau. Pædagogisk assistent har Idéhistorie på B-niveau. Du skal også vælge valgfag som eksempelvis idræt C, matematik A, tysk/fransk C eller tysk/fransk B.

Kontakt vores erhvervs- og uddannelsesvejledere for at få de præcise fag for din uddannelse på tlf.: 5578 8888 eller mail: zbc-vejledning@zbc.dk

På den tekniske EUX tager uddannelsen cirka 4 år. Den præcise tidsperiode afhænger af, hvilken Teknisk EUX uddannelse du vælger. På EUX Business tager uddannelsen også 4 år. Efter to år på EUX Business kan du vælge at søge ind på en videregående uddannelse. På den måde får du dog ikke et uddannelsesbevis. Læs mere om, hvordan dit uddannelsesforløb kan se ud her. På EUX Velfærd tager uddannelsen 4 år og 7 måneder.

På de fleste uddannelser kan du selv vælge, om du vil tage uddannelsen med EUX. På andre uddannelser kan uddannelsen kun tages med EUX. Her på zbc.dk kan du nederst på alle uddannelsessider læse, om uddannelsen kan eller skal tages med EUX.

Med en EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse på samme niveau som elever med en gymnasial uddannelse. Nogle gange skal du dog supplere med fag på et højere niveau – spørg vejlederen på den erhvervsuddannelse, du gerne vil starte på.

Ja, du bliver erhvervsfaglig student. Du får en uddannelse, der er på niveau med en hf-uddannelse. Du får en hue, når du er færdig med din EUX-uddannelse.

Ønsker du at starte på EUX?

På ZBC kan du vælge mellem 40 forskellige EUX-uddannelser inden for de følgende fire områder: EUX Teknisk, EUX Business, EUX Velfærd og EUX Fødevarer.

Læs mere og find din EUX-uddannelse her