Ny uddannelse på ZBC

  • Forsyningsoperatør
  • | 21-02-2023

Du kan nu tage uddannelsen til forsyningsoperatør på ZBC Slagelse. Uddannelsen skal være med til at løfte den grønne omstilling.

Til august er det muligt at tage uddannelsen til forsyningsoperatør på ZBC Slagelse. Der er stor efterspørgsel efter faglærte, der kan være med til at løfte den grønne omstilling, og her spiller forsyningsoperatører en stor rolle. 

Når solcelleparker, vindmøller og ladestandere skal kobles til elnettet, er det forsyningsoperatører, der laver arbejdet. De er derfor en helt afgørende del af den grønne omstilling. 

- Der er så stor mangel på faglærte indenfor elforsyningsområdet, at det er en flaskehals for den grønne omstilling. Så det er jo oplagt, at vi skal gøre noget ved det problem, siger Glenny Hansen, der er uddannelsesdirektør på ZBC.

Lige nu er der fx nye solcelleparker, der ikke kan levere strøm, fordi der mangler infrastruktur og transformatorstationer, som det også er forsyningsoperatører, der etablerer. 

- Flere virksomheder fra Sjælland har kontaktet os og spurgt, om vi kan starte uddannelsen. Det gør selvfølgelig indtryk, så derfor er jeg også glad for, at vi nu har fået tilladelse til at uddanne forsyningsoperatører, siger Glenny Hansen fra ZBC.

Også hos Dansk Industri er de tilfredse med, at ZBC Slagelse nu udvider paletten af uddannelser.

- Det er en naturlig konsekvens af den omfattende elektrificering af hele Danmark, at kapaciteten udvides på netop denne erhvervsuddannelse på Sjælland. Baggrunden for at styrke rammerne for denne uddannelse er bl.a. konkrete henvendelser fra en række virksomheder på Sjælland, og derfor er vi rigtigt glade for, at det er lykkedes, udtaler erhvervsuddannelseschef Signe Tychsen Philip, Dansk Industri. 

Uddannelsen til forsyningsoperatør tager typisk 2 år. 

Hvad laver en forsyningsoperatør?

Forsyningsoperatører overvåger el-nettet, monterer og reparerer kabler samt etablerer og reparerer infrastruktur og transformatorstationer. Derudover kobler de blandt andet også vindmøller, ladestandere og solcelleanlæg til el-nettet.
Forsyningsoperatører kan fx få arbejde hos private el-netselskaber.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om uddannelsen til forsyningsoperatør her