Vordingborgs handelsgymnasium er blandt Danmarks bedste

  • Pressemeddelelse
  • | 17-01-2019
  • | ZBC

Handelsgymnasiet ZBC i Vordingborg er i top5 i landet og det bedste handelsgymnasium på Sjælland og i København til at løfte elevernes faglige niveau.

Det er ikke kun studenterhuen, som nyudklækkede hhx-elever får med fra Handelsgymnasiet ZBC i Vordingborg. Med sig får de også en meget høj faglig ballast. For Handelsgymnasiet er både det bedste Øst for Storebælt og blandt landets bedste til at løfte elevernes faglige niveau.

Helt konkret kan handelsgymnasiet bryste sig af en iøjnefaldende god evne til at løfte elevernes karakterer i forhold til de socioøkonomiske referencetal, som Undervisningsministeriet bruger til at beregne den såkaldte løfteevne for alle stx-, htx-, hhx- og hf-institutioner i Danmark.

Set hen over de seneste tre år har Handelsgymnasiet ZBC i Vordingborg haft en løfteevne på 0,3, hvilket betyder, at elevernes karaktergennemsnit ligger 0,3 over det, der som udgangspunkt forventes. Det kan intet andet handelsgymnasium på Sjælland inklusiv København matche, og det flotte resultat sender gymnasiet ind på top5 på landsplan.

- Det er vi vanvittigt stolte over, for det viser, at vi gør det rigtige, og at vi har et ualmindeligt stærkt lærerteam, der formår at skabe rammer, der forløser potentialet hos vores elever, lyder det med et stort smil fra rektor på handelsgymnasiet Ann Descroix, der samtidig sender roser videre til eleverne:

- Det handler ikke kun om gode rammer og inspirerende lærere men også om studiemiljøet, og her spiller eleverne en stor rolle. De er med til at skabe en skole, der er motiverende, og som de er glade for, og det kan mærkes hele vejen ind i klasseværelset.

Matematik og virksomhedsøkonomi fører an

Tallene viser, at handelsgymnasiet i Vordingborg er særligt gode til at dygtiggøre eleverne i matematik og virksomhedsøkonomi. I sommer noterede handelsgymnasiet således, at de i virksomhedsøkonomi havde løftet elevernes karaktergennemsnit med 1,2 i forhold til det forventede niveau, og set hen over de seneste tre år er der tale om et gennemsnitligt karakterløft i skriftlig matematik på A-niveau på hele 1,3.

- Vi har et meget stærkt matematikmiljø på skolen, hvor vores tilgang er praksisorienteret. Det betyder, at undervisningen er virkelighedsnær og meningsfuld og samtidig på et højt fagligt niveau, der giver en stærk ballast til eleverne, når de skal læse videre på for eksempel CBS og universiteterne. Det er faktisk helt uhørt, at vi kan løfte eleverne så markant i blandt andet matematik. Det er virkelig noget, der betyder noget for eleverne fremadrettet, forklarer Ann Descroix.

Det bekræfter Christian Heller Jessen, der går i 2.g.

- Vi kan se, at vi kan bruge det, som vi lærer i matematik i hverdagen og ude på arbejdsmarkedet. Matematik på hhx er simpelthen spændende. De emner, vi bliver undervist i, er virkelig fede, forklarer han og understreger, hvor stor betydning det har for engagementet i klassen:

- Energien i klassen er helt anderledes end i folkeskolen. Folk er på, de vil gerne bidrage i timerne og engagere sig i matematikken. Samtidig er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden. Førhen, når jeg ikke kunne finde ud af en matematikopgave, gik jeg bare videre og begyndte på en ny. Nu VIL jeg bare løse opgaven, og så hjælper enten mine klassekammerater eller læreren mig videre.

Klassekammeraten Victoria Høgsmose-Poulsen nikker og supplerer:

- Folk er villige til at bruge den ekstra tid på det, og underviserne er godt inde i deres stof, forklarer hun.

Det er ikke kun Handelsgymnasiet ZBC i Vordingborg, der kan bryste sig af en flot førerposition i løfteevne. Også det tekniske gymnasium ZBC i Vordingborg, der deler adresse med handelsgymnasiet, er blandt landets bedste til at løfte elevernes karakterniveau over det forventede. Set hen over de seneste tre år ligger karaktergennemsnittet 0,2 over det forventede, hvilket bringer det tekniske gymnasium ind på en flot fjerdeplads på Sjælland.

Fakta
Den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer. Kilde: Undervisningsministeriet

 

 

 

Pressefoto

Victoria Høgsmose-Poulsen og Christian Heller Jessen går begge på Handelsgymnasiet ZBC i Vordingborg, der er det bedste handelsgymnasium på Sjælland og i København til at løfte elevernes faglige niveau.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Ann Descroix, rektor, ZBC Vordingborg. Tlf.: 22 20 18 56
Eva Eriksen, pressemedarbejder, ZBC. Tlf.: 41 33 47 34