Sommerens prøver og eksamener

  • Info
  • | 08-02-2021
  • | ZBC

På grund af de særlige omstændigheder ifm. COVID-19 er der færre prøver til sommer.

Se i grafikken, hvilke prøver, der afholdes.

De elever, der får aflyst deres prøver, vil i stedet få deres afsluttende standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer.

Prøver i forbindelse med AMU certifikatkurser bliver som udgangspunkt gennemført under hensyntagen til COVID-19 restriktioner. Skulle der være undtagelser, oplyses det direkte til de berørte kursister via e-Boks.

Hold øje med din e-Boks
Elever og kursister får direkte besked ved ændringer i e-Boks.

Vi opfordrer alle til at tage en test forud for et eventuelt fremmøde på vores skoler.

Oversigt over sommerens prøver og eksamener