Bestyrelsen

Se hvem der sidder i bestyrelsen på ZBC og hent referater fra ZBC's bestyrelsesmøder

På disse sider kan du få et overblik over, hvem, der sidder i ZBCs bestyrelse og læse referaterne fra tidligere bestyrelsesmøder.

 

ZBCs øverste ledelsesorgan

Med cirka 7.000 årselever, en omsætning på 710 millioner, 1000 ansatte og adresser i 8 byer er vi en af Danmarks største erhvervsskoler og det største gymnasium på Sjælland.

Det er mange forgreninger, der tilsammen udgør organisationen bag ZBC. Bestyrelsen er ZBC's øverste ledelsesorgan og har som opgave at sikre, at institutionens formål efterleves. ZBC har nedsat flere lokale uddannelsesudvalg, praktikcenterudvalg og refererer til faglige fællesudvalg.

ZBC bestyrelsen - elektrikerlærlinge arbejder ved bord

Se hvem der sidder i vores bestyrelse:


Medlemmer

• Bestyrelsesformand Vagn Sanggaard Jakobsen - selvsuppleringsplads
• 1. næstformand Arne Petersen - Dansk Metal
• 2. næstformand Per B. Christensen - selvsuppleringsplads
• Bestyrelsesmedlem Lars Goldschmidt - Dansk Industri
• Bestyrelsesmedlem Lars Jess Hansen - Dansk Byggeri
• Bestyrelsesmedlem Per Malmos - Danske Anlægsgartnere
• Bestyrelsesmedlem Leif Wilson Laustsen - Danske Slagtermestre
• Bestyrelsesmedlem Peter Andreasen - Finanssektorens Arbejdsgiverforening
• Bestyrelsesmedlem Lissi Lund – FOA
• Bestyrelsesmedlem Michael Rosenberg Hansen - HK Sjælland
• Bestyrelsesmedlem Helle Linnet - KKR/Region
• Bestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen – Kommunalbestyrelserne
• Bestyrelsesmedlem Rikke Kristensen - Kost & Ernæringsforbundet
• Bestyrelsesmedlem Henrik Tonnesen – NNF
• Bestyrelsesmedlem Bodil Sø – Regionsrådet
• Bestyrelsesmedlem Niels Milling - Dansk Erhverv
• Bestyrelsesmedlem Steen Michael Hansen - 3F Region Sjælland
• Bestyrelsesmedlem Anette Pedersen - Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne
• Bestyrelsesmedlem Erik Magdal - Dansk El-Forbund
• Bestyrelsesmedlem Carsten Hansen – Tekniq
• Medarbejderrepræsentant m. stemmeret Henrik Dyrby Mogensen
• Medarbejderrepræsentant u. stemmeret Jakob Horn Møller
• Medarbejderrepræsentant tilforordnet Connie B. Jensen
• Elevrepræsentant m. stemmeret Laura Strikkertsen, HHX
• Elevrepræsentant u. stemmeret Khalil Abdeddaim, HHX
• Tilforordnet Michael Kaas-Andersen, direktør
• Tilforordnet Jan Bagge, vicedirektør
• Tilforordnet Ebbe Udengaard, ressourcedirektør
• Tilforordnet Glenny Hansen, uddannelsesdirektør EUD