Vores anti-mobbestrategi

Vi gør en stor indsats for at styke studiemiljø for vores elever. Derfor har ZBC også en tydelig strategi mod mobning.

Stærke værdier og stærke fællesskaber

Som det fremgår af skolens studie- og ordensregler, er det en forudsætning for al undervisning, at den foregår i et trygt miljø, hvor en god omgangsform og -tone sikrer, at ingen, hverken elever eller ansatte, krænkes, fysisk eller verbalt.

Vi er opmærksomme på hver enkelt elevs trivsel og udbytte, og vi anser det for betydningsfuldt, at alle elever føler et tilhørsforhold til skolen, til deres klasse og opfatter sig som del af et forpligtende fællesskab

Hent ZBC's antimobbestrategi

ZBC antimobbestrategi - elever hygger rundt om bord