Evalueringer

Her kan du få oplysninger om elevtrivsel, AMU evalueringer og virksomhedstilfredshed

 
Vi skal efter lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne give vores brugere mulighed for at vurdere kvaliteten af undervisningen på ZBC.


Elevtrivselsundersøgelse på erhvervsuddannelserne

Som led i ZBC’s selvevaluering gennemfører vi hvert år en måling af elevernes trivsel, jf. § 6, stk. 5-7 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelserne.

Her kan du se den seneste rapport om vores elevers trivsel på erhvervsuddannelserne – klik her 


Elevtrivselsundersøgelse på gymnasierne

Som led i ZBC’s selvevaluering gennemfører gennemfører vi hvert år en måling af elevernes trivsel, jf. § 63 i bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser.

Vi er pt i gang med at gennemføre elevtrivselsundersøgelse med vores gymnasieelever. Du kan se rapporten fra undersøgelsene i slutningen af januar 2019.

 

ZBC gennemfører hvert år den obligatoriske virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU), som er landsdækkende.

Her bliver virksomheder samt kommunernes og regionens uddannelseskonsulenter inviteret til en dialog om, hvordan de oplever samarbejdet med  ZBC.

Se VTU-rapport fra 2017


Mere info om VTU

Virksomhedstilfredshedsmålingen (VTU) er en del af erhvervsuddannelsesreformens mål 4: 
"Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes". Fokus for målingen er at afdække praktikvirksomheders tilfredshed med samarbejdet med ZBC. VTU indgår i ZBC's lokale kvalitetsarbejde.

Spørgerammen til VTU'en er udviklet af en ekspertgruppe, der er sammensat af eksperter indenfor erhvervsuddannelser, trivsel og virksomhedstilfredshed samt en referencegruppe med alle relevante 
parter og organisationer. Herudover har spørgerammen været pilottestet og er kvalificeret af de to institutionsnetværk ESB-netværket og uddannelsesbenchmark.​

Evaluering af kvaliteten i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er samlet i et fælles system for alle udbydere af AMU-uddannelse - nemlig viskvalitet.dk.

Evalueringen af AMU-uddannelserne er opdelt i deltagerevalueringer fra deltagere på AMU-kurserne og virksomhedsevalueringer fra virksomheder, der har haft medarbejdere på AMU-kursus. Alle oplysninger er samlet på vis kvalitet.

Alle brugere og ikke-brugere skal kunne se de overordnede resultater. De daglige brugere har derudover adgang til alle detaljerne. 

Denne løsning er valgt, fordi en større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne er med til at gavne en konstruktiv dialog om arbejdsmarkedsuddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

Her kan du se deltagerevalueringer for AMU på ZBC:

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål


Her kan du se virksomhedsevalueringer for AMU på ZBC:


Gennemførsels- og beståelsesprocent

1.-3. kvartal 2018 på ZBC

Gennemførselsprocent: 98%

Beståelsesprocent: 96%

 

Cookies- og privatlivspolitik - For din skyld!

På vores website bruger vi cookies til at huske dine indstillinger, trække statistik for dit besøg og for at kunne personalisere de annoncer, vi viser dig. Denne information deles ikke med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik

Læs mere om privatlivs- og cookie politik for zbc.dk