RKV - Realkompetencevurdering

For dig over 25 år, der vil starte på en erhvervsuddannelse

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering, som inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor, hvornår eller hvordan, de er erhvervet.

Er du fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), skal du til en realkompetencevurdering. Du får både din skole- og erhvervsmæssige baggrund vurderet.

Du kan eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen. 

Mød vores RKV-team

Når du tilmelder dig den ønskede erhvervsuddannelse for voksne (EUV) på www.optagelse.dk, vil du i forbindelse med optagelsen blive indkaldt til en RKV samtale på ZBC.

Ønsker du at få en realkompetencevurdering, inden du søger ind på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og dermed få et overblik over, hvor meget afkortning du kan få på den ønskede uddannelse, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering (RKV) før erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Er du ledig kan du som udgangspunkt ikke selv tilmelde dig en realkompetencevurdering. Du skal tage kontakt til dit jobcenter og søge om bevilling af en realkompetencevurdering.

Er du selvforsøgende eller beskæftiget kan du tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk.

Efter din tilmelding vil du blive indkaldt til en RKV samtale. Hvis ikke du allerede har vedhæftet nedenstående dokumenter sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vil du blive bedt om at medbringe følgende:

  • Nem-id
  • Opdateret CV
  • Dokumentation for erhvervserfaring. Det kan være i form af anbefalinger, funktionsbeskrivelser eller ansættelseskontrakter. Det skal fremgå tydeligt, hvilke arbejdsopgaver, du har haft.
  • Uddannelses- eller kursusbeviser. Folkeskolebevis, grundforløbsbeviser, certifikater mv. – tag alt med, hvad du har.
  • Afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse, så du kan dokumentere kravet om karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik (gl. skala 6).
  • Alternativt kan adgangskrav være AVU med dansk og matematik på minimum niveau G, andre eksaminer med dansk og matematik på minimum niveau G, FVU Dansk trin 4, FVU matematik trin 2, AVU Dansk som Andetsprog eller Dansk 3, modul 5 bestået eller Studieprøven.

Har du relevant erhvervserfaring, som ikke er forældet, vil du højst sandsynligt blive indkaldt til faglig vurdering hos en af vores faglærere på den relevante uddannelse.

På baggrund af realkompetencevurderingen vil vi udarbejde en RKV plan, og evt. en EUV uddannelsesplan over dit uddannelsesforløb til den ønskede uddannelse.

Hvor lang tid varer en realkompetencevurdering (RKV)?
En realkompetencevurdering kan vare fra 0.5 dag og op til 5 dage.

Hvad koster en realkompetencevurdering (RKV)?
Hvis du er selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV gratis. Hvis du er ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte en RKV vejleder og få oplyst pris og estimeret varighed.

Kontakt

Har du spørgsmål til din realkompetencevurdering, er du velkommen til at skive til os på: zbc-rkv-vejledere@zbc.dk.

Du kan se RKV-vejledere og kontaktinfo for RKV-sekretærer i de forskellige byer herunder.

RKV sekretær
Lisa Rosenkilde Wollesen, lrw@zbc.dk, tlf. 4172 1096

RKV vejleder
Charlotte Juhl

RKV sekretær
Mette Løvgren Andersen, mean@zbc.dk, tlf. 3193 5614

RKV vejleder 
Tina Kit Lund 

RKV sekretær
Charlotte Jensen, chaj@zbc.dk, tlf. 4172 1110

RKV vejleder
Charlotte Juhl

RKV sekretær
Mette Løvgren Andersen, mean@zbc.dk, tlf. 3193 5614

RKV vejledere
Tina Kit Lund

RKV sekretær
Jeanette Kloster Nielsen, jkni@zbc.dk, tlf. 3193 5611 

RKV vejleder
Charlotte Juhl

RKV sekretær
Bitten Vedel Kok, bvk@zbc.dk, tlf. 3193 5623

RKV vejleder
Helene Lieberkind

RKV sekretær
Heidi Øhlers, heoh@zbc.dk, tlf. 6198 4351