Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Susan Degn

+45 2025 0902

Social- og sundhedsassistent med EUX

Med EUX får du 2 i 1 uddannelse. Du bliver faglært og student på én gang.

Kan du lide at have ansvar og har du blik for det hele menneske? Som SOSU-assistent giver du borgeren det bedste forløb i mødet med sundhedspersonalet. Du bliver nøgleperson for ældre, syge og handicappede.  

Uddannelsen kombinerer teori og praksis, så det er muligt at gå direkte fra uddannelse til job. Kombineret med en erhvervsfaglig studentereksamen, EUX, får du oven i fag på gymnasialt niveau, hvilket giver flere muligheder for at læse videre. 

 

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1: August 2021. Grundforløb 2: 1. februar 2021. Hovedforløb: August 2021.
 • Tilmeldingsfrist
  Løbende optag
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år og 7 måneder
 • Studiested:
  GF 1 & GF2: Holbæk, Kalundborg, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde og Slagelse. Hovedforløb: Roskilde
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Kom og oplev vores uddannelser
  Introduktion og brobygning
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Kontakt en vejleder

Mød en elev: - Jeg elsker det akutte

Malene er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent på ZBC. Da hun skulle vælge uddannelse, trak hun på sine erfaringer fra arbejdet som frivillig brandmand. Hun elsker nemlig at arbejde med mennesker og gerne i akutte faser. 

Job og videreuddannelse

Job:
Du har gode jobmuligheder som social- og sundhedsassistent. Typisk på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.  

Videreuddannelse:
Med Social- og sundhedsassistent EUX har du opnået generel studiekompetence, der giver samme muligheder for at læse videre som med en gymnasial eksamen. 

ZBC social- og sundhedsassistent EUX - elever øver sig i førstehjælp

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Læs mere om grundforløb 1 og se de hovedområder, du kan vælge

Praktikplads med løn

Praktik med løn
Det er din opgave at finde din praktikplads, men ZBC har vejledere, der kan hjælpe dig. Praktikvirksomheden, og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Mulighed for skolepraktik
Kan du ikke finde en praktikplads, eller mister du din praktikplads, tilbyder skolen dig en praktikplads på ZBC.

Praktik i udlandet

Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm - klik her.  

ZBC social- og sundhedsassistent EUX - elever med patient

Kom og besøg vores skoler

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og HTX- og HHX-gymnasier i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til Social- og sundhedsassistent med EUX:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Herudover får du i løbet af din EUX-uddannelse følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Biologi C
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Kommunikation/it C
 • Matematik B
 • Psykologi C
 • Samfundsfag B 

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores vejledere.

Optagelse

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere om SU

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse.

Læs mere om vores Elevhoteller her

ZBC elevhoteller - elever spiser i Foodhall

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Kontakt en vejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om realkompetencevurdering (RKV) 

ZBC erhvervsuddannelser for voksne - elev og vejleder ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være SOSU assistent med EUX? Så kunne det være, at der var andre EUX uddannelser indenfor sundhed, omsorg og pædagogik, der også var dig.

Andre uddannelser for dig