Cookies- og privatlivspolitik - For din skyld!

På vores website bruger vi cookies til at huske dine indstillinger, trække statistik for dit besøg og for at kunne personalisere de annoncer, vi viser dig. Denne information deles ikke med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik

Læs mere om privatlivs- og cookie politik for zbc.dk

ASF

HTX • Slagelse: For dig der elsker naturvidenskab og matematik!

Vi tilbyder en studieretning, der er særligt tilrettelagt for elever med ASF-diagnose. Hvis du er vild med tal og eksperimenter, så er klasse noget for dig!  

Studieretningsfag: Matematik A og Fysik A.

Hvis du interesserer dig for den fysiske verden, og hvis du er en haj til det med tal, så er matematik og fysiklinjen lige noget for dig!

På studieretningen ASF, med Fysik A og Matematik A får du kendskab til fysiske fænomener, og du lærer om begreberne bevægelse, varme, bølger og energi. Du får også lov at arbejde med matematiske modeller og udføre eksperimenter.

En studentereksamen fra ASF-klassen er på samme faglige niveau som andre studentereksamener og dermed lige så adgangsgivende til videregående uddannelser som andre gymnasiale eksamener. Du kan eksempelvis søge ind på uddannelser som ingeniør eller fysiker.

Kontakt en vejleder

Nicklas Larsen Frederiksen

+45 4133 0118 nlfr@zbc.dk

Hverdag på HTX Slagelse - ASF

I ASF-klassen er der plads til 12 elever. Dagen begynder klokken 8.15 og slutter 15.10, og dagene ligner hinanden. Klassen har sit eget lokale, hvor det meste af undervisningen foregår, men der er også undervisning i laboratoriet og andre særligt udstyrede faglokaler.

Klasseværelset er særligt indrettet med et bord i midten, hvor der er plads til alle – det er her undervisningen foregår. Du vil også få tilegnet din egen arbejdsplads med skrivebord, opslagstavle, reol til bøger og ringbind til noter og materialer.

Du kan altid trække dig tilbage, hvis du får brug for ro. Vi har nemlig pauserum til rådighed, hvor du kan få et pusterum og samle energi.

Du får en ressourceperson tilknyttet, som følger dig igennem hele din uddannelse og hjælper dig, hvis du har behov for det.

Undervisningen tager udgangspunkt i en fast struktur med forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse og tydeliggørelse. Samtidig sikrer vi, at du får et godt netværk, der kan støtte op omkring dig, hvis der skulle opstå særlige udfordringer, eller hvis der er behov for socialpædagogiske, administrative eller praktiske tiltag. Vi har også en tæt forbindelse med forældre eller pårørende, så vi sikrer, at du får de bedste forudsætninger for at gennemføre gymnasieforløbet.

Tre år for livet

Ud over en stabil og godt tilrettelagt undervisning, så tilbyder vi også, at du kan deltage i forskellige aktiviteter efter skoletid. Det kunne eksempelvis være musik, gameraften, sport eller fester.

Vi afholder også lektieværksted, hvor der er mulighed for lektiehjælp.

Karriere og videreuddannelse

HTX er en studentereksamen, og du kan læse videre på en række naturvidenskabelige uddannelser. Hvilke der er mest oplagte, afhænger de fag, du vælger på din HTX. 

Se mere om karriere, videreuddannelse og fag herunder.

HTX er en studentereksamen og giver derfor adgang til optagelse på en lang række videregående uddannelser. 

Med en eksamen fra studieretningen HTX Matematik og fysik kan fremtiden byde på en karriere:

 • som fysiker
 • som ingeniør
 • inden for nanoteknologi
 • eller rumteknolog

Som elev i ASF-klassen får du tilbudt hjælp til at søge ind på videregående uddannelser, søge om SU osv. Vi har allerede særlige aftaler med eks. DTU, hvor der er særligt tilrettelagte uddannelser for studerende med en ASF-diagnose.

Du kan søge ind på et hav af videregående uddannelser. Det afhænger af sammensætningen af dine fag på HTX. 

Tjek "Adgangskortet" og se de uddannelser du kan søge ind på med konkrete fag

 

Studieretningsfag

 • Fysik A
 • Matematik A 

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Teknologi B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Engelsk B
 • Idehistorie B
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Kom/IT C

Valgfag

I 2. g. og 3. g. skal du vælge i alt 3 valgfag. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Eksempler på mulige valgfag er:

 • Kemi A
 • Engelsk A
 • Samfundsfag B
 • Biologi B
 • Idræt B
 • Astronomi C
 • Idræt C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Statistik C
 • Materialeteknologi C
 • Kulturforståelse C

Søg ind

Generelt søger du ind på en HTX via www.optagelse.dk. Du kan få hjælp af din UU-vejleder.

Vær opmærksom på, du skal sende særlig dokumentation som ansøger til ASF-linjen.

Se mere om optagelse længere nede.

Søg ind via optagelse.dk

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter. 

Læs mere (link til generel side om su, som er ved at blive oprettet)  

Går du i 8. klasse kan du vælge at komme i Introduktion hos os. 

I 9. og 10 klasse kan du komme i Brobygning.

For både Introduktion og Brobygning får du en oplevelse af, hvordan det er at gå på HTX hos os.

Ansøgning efter 9. eller 10. klasse
Hvis du søger ind på denne linje efter 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at sørge for følgende:

 1. Teknisk Gymnasium (HTX) Slagelse skal vælges som din første prioritet
 2. Det skal enten være angivet, at du er "ikke-uddannelsesparat til almen htx, men uddannelsesparat til at gennemføre en htx på ASF-linjen" eller at du er "uddannelsesparat og at din UU-vejleder vurderer, at du vil have størst gavn af at gå på en ASF-linje"
 3. I kommentarfeltet skal din UU-vejleder skrive, om han/hun vurderer, at du vil kunne gennemføre en gymnasial uddannelse på en ASF-linje
 4. I feltet "støtteforanstaltninger" skal der skrives "ASF-linjen"

Optagelseskrav
Vær opmærksom på, at der er følgende krav for optaget august 2018, for at du kan optages:

 • Du har gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylder almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog
 • Du skal sende dokumentation for din ASF-diagnose til Teknisk Gymnasium - se nedenfor under dokumentation
 • Du / dine forældre skal udfylde og fremsende samtykkeerklæringer til Teknisk Gymnasium - se nedenfor under dokumentation

Dokumenation
Du skal sende os lægefaglig dokumentation for din ASF-diagnose.

Du/dine forældre skal udfylde og sende samtykkeerklæringer.

Samtykkeerklæringen, hvis du er under 18 år

Samtykkeerklæringen, hvis du er over 18 år

Her kan du hente bemyndigelseserklæring til ansøgning om specialpædagogisk støtte:

Bemyndigelseserklæring

Den nævnte dokumentationen skal være modtaget hos os senest den 15. marts

Papirerne kan afleveres personligt eller sendes med post til:
ZBC Teknisk Gymnasium (htx)
Willemoesvej 4
4200 Slagelse
Att.: Studieadministrationen.

Ansøgning – Allerede på en ungdomsuddannelse
Hvis du allerede er optaget på en ungdomsuddannelse men ønsker at starte på en HTX ASF-linje, skal du kontakte ASF-linjens studievejleder Charlotte Ø. Hansen på 28440046 eller coha@zbc.dk eller koordinator Nicklas Frederiksen på 4133 0118 eller nlfr@zbc.dk.

 

Uddannelsen varer i alt 3 år.

Du starter på grundforløbet, der varer 3 måneder. På grundforløbet bliver du introduceret til de forskellige studieretninger og typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod. 

Du skal først endeligt vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.  

Vær med.
Verden er til at forandre.