EUS - online grundforløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Bliv klar til at gennemføre et grundforløb, hvis du er tidligere STX-, HTX- eller HF-student

Hvis du har afsluttet din studentereksamen, HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Event eller Detail, skal du have gennemført et 5 ugers studenterforløb.

 • Startdatoer:
  3. maj 2022, 8. august 2022.
 • Varighed:
  5 ugers online forløb
 • Studiested:
  Næstved
 • Adgangskrav:
  Afsluttet STX, HTX eller HF
 • Økonomi:
  SU
 • Tilmeldingsfrist:
  10-14 dage før start
Download PDF

Efter endt grundforløb på de 5 uger kan du påbegynde dit hovedforløb som elev i en virksomhed. Hvis du ikke har held med at finde en elevplads, har du mulighed for at færdiggøre dit hovedforløb i vores skolepraktik.
Der findes dog ikke skolepraktik for eventuddannelsen.

EUS online grundforløb for studenter - elev ved tavle

Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

Gennemført en STX, HTX eller HF.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

Umiddelbart efter din tilmelding vil du blive kontaktet af en af ZBC’s studievejledere.

EUS online grundforløb for studenter - elever ved tavle

Økonomien under uddannelsen

Forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. Hvis du allerede er startet på din elevplads, får din arbejdsgiver refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for perioden, du er i uddannelse.

EUS online grundforløb for studenter - elev ved computer

Hvilke fag skal du have i de 5 uger?

Der kan være enkelte fag, som er forskellige, alt efter hvilken retning du har valgt.

Kontor

 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag

Handel, Event og Detail

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag

Det uddannelsesspecifikke fag er retningsbestemt, alt efter hvilken retning du har tilmeldt dig.

EUS online grundforløb for studenter - elever i tøjbutik

Hvordan foregår forløbet?

Studenterforløbet vil foregå online (selvstudie med lærervejledning), så det kræver, at du har selvdisciplin og er indstillet på, at du selv skal skabe struktur for dit forløb.

Ugen inden opstart indkaldes du til et infomøde, hvor vi gennemgår uddannelsens indhold samt de platforme, du kommer til at arbejde med og på.

Vi bruger udelukkende online undervisningsmaterialer i form af onlinebøger og egne udarbejdede materialer på en Moodle platform. I løbet af de 5 uger vil du skulle aflevere 2 dokumentationsopgaver inkl. 2 små videoer og en video til det uddannelsesspecifikke fag.

Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med en fysisk eksamen, hvor du skal til eksamen i et af de to grundfag samt dit uddannelsesspecifikke fag.

Studenterforløbet er et fuldtidsstudie, som svarer til 26 klokketimer om ugen. Du bestemmer selv, hvornår på døgnet du arbejder, bare du sørger for at aflevere dine opgaver til tiden.
Hvis du har arbejde ved siden af enten som fritidsarbejde eller elevplads, skal du sørge for at forventningsafstemme med din arbejdsgiver, så du får den tid, du skal bruge til forløbet.

Dine vejledere kan undervejs kontaktes på mail, telefon eller via den teams gruppe, som du bliver inviteret til.
Vejlederne har undervisning ved siden af, så du må forvente, at der kan forekomme svartid. De er til rådighed i tidsrummet 8.30 – 15.30 mandag – torsdag og 8.30 – 14.30 om fredagen.

EUS online grundforløb for studenter - elev ved computer

Hvordan er jeg studieaktiv?

For at du kan gå på studenterforløbet, forudsætter vi, at du er studieaktiv. Det betyder, at du læser alt det, der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt besvarer de beskeder, dine uddannelsesvejledere sender til dig/slår op på facebook.

Hvis ikke du er studieaktiv og dermed ikke afleverer de opgaver, du skal, kan du ikke indstilles til eksamen i grundfagene eller det uddannelsesspecifikke fag.

Det er endvidere en betingelse, at du er studieaktiv, hvis du modtager SU.

EUS online grundforløb for studenter - elev ved tavle

Tilmeld dig via optagelse.dk

Du søger ind via optagelse.dk

• Vælg Ungdomsuddannelse
• Log på med NemID
• Opret ny ansøgning
• I pkt. 1 skal du først vælge uddannelsesområde
• Vælg Erhvervsuddannelse og dernæst Grundforløb 2. del
• Vælg din uddannelse under Grundforløb 2. del –
• Vælg fx Kontoruddannelse (for elever med stx, hf, htx mv.)
• Vælg institutionsnavn: ZBC Næstved

optagelse.dk