Vinderne af Danish Retail Award 2011

Læs mere om vinderne.

Turen går til Dubai

Vinderne blev kåret ved en festlig ceremoni i Carlsbergs Akademi - tidligere Æresbolig fredag den 10. juni 2011.

Turen til Dubai blev afholdt den 24. - 30. september 2011. Deltagerne skrev under turen løbende indlæg med udgangspunkt i deres oplevelser. Se de mange spændende indlæg og få indsigt i de tendenser der rører sig, med deltagernes øjne. Se deltagernes Blog her.

 

Vinderne 2011 kort fortalt

Ulrik Larsen
Axel Kaufmann - bl.a. for hans arbejde med opbygning af internethandel og koncernens webkoncept.
  
Rasmus Vejbæk-Zerr
SuperBest Hellerup - bl.a. for hans unikke evne til at genopfinde og nytænke butikken. Rasmus har også afskaffet kassekøerne.

Mark Rosenlund Jeppesen
Føtex Århus - bl.a. for hans engagement og gåpåmod i forbindelse med udviklingen af Gourmetaftener.

 
Anders Ravn
Irma Ordrupvej - bl.a. for hans involverende og passionerede ledelsesstil, der af Irma bliver brugt som 'Best Practice'.

 
Claus Christiansen
Bilka Hundige - bl.a. for hans involvering i og ansvar for Bilkas CSR-strategi, der har som mål at opføre to sundhedsklinikker i Malawi.


Anne Wejlemand
Irma Nørreport - bl.a. for hendes bemærkelsesværdige resultater i en af de travleste Irma-butikker. Anne tænker nyt og ser muligheder.

Uffe Danielsen
Dalgaard Super Marked - modtog specialprisen 'Fødevaremekka' - bl.a. for at have medvirket til at skabe et fantastisk fødevaremekka i Nordsjælland i form af utraditionelle tiltag inden for detailhandel.

 Se præsentation af årets vindere herunder:

Ulrik Larsen

Ulrik Larsen fra Axel Kaufmann ApS er indstillet af HR konsulent Helle Faurholt til Tuborgfondets Retail Award, blandt andet fordi han gennem de seneste år har udvist et enestående engagement i udviklingen af Axel Kaufmanns forretningsområder.


Ulrik startede, sideløbende med arbejdet i butikken i Århus, opbygningen af internethandel og har været drivkraften bag opbygningen af hele webkonceptet i koncernen, og Ulrik er i dag øverste chef for webshoppen for de fire kæder i koncernen.


Ulrik har udvist fantastisk stort initiativ i forbindelse med udviklingen af hele konceptet og etablering af bl.a kundeklubber og events. Senest er Ulrik primus motor i udviklingen af koncernens Multi Channel Strategi, hvor brands, produkter og intelligent udnyttelse af kundeinformationer sammenkobler den fysiske og den virtuelle butik.

Ulrik brænder for detailbranchen og har stort fokus på kundeservice og kunderelationer og tænker hele tiden nyt i forhold til udviklingen og har desuden fingeren på pulsen og ser nye muligheder.


Gennem events, kundeklub og web shops har Ulriks tiltag været med til at øge profileringen og skabt fokus på de forskellige kæder i Kaufmann.

Danish Retail Award - Ulrik vinder

Rasmus Vejbæk-Zerr

Rasmus Vejbæk-Zerr fra SuperBest i Hellerup er indstillet af HR direktør Allan Nielsen fra Dagrofa blandt andet på grund af hans unikke evne til at genopfinde og nytænke butikken. Med en stribe tiltag har Rasmus formået at gøre shoppingoplevelsen i SuperBest Hellerup til noget ganske særligt. En oplevelse som kunderne gerne kommer langvejs fra for at opleve.


Opskriften er blandt andet godt købmandsskab, fokus på kvalitet og viljen til at give kunderne noget særligt og bedre end det, der fandtes i forvejen - eksempelvis da sushitrenden var på sit højeste, ansatte Rasmus en sushikok, der nu står og tilbereder frisk sushi efter kundens ønsker, så kunden ikke får færdiglavet sushi i plasticbakker.

Rasmus har også afskaffet kassekøerne og markedsført det overfor de travle kunder. Som den første butik i Danmark sørgede Rasmus også for, at kunderne via en automat kunne få friskpresset juice, inden det blev mere almindeligt.

Under finanskrisen valgte Rasmus en anderledes og mere offensiv strategi end resten af branchen. Han fastholdt butikkens høje standarder, holdt fast i profilannoncerne og udvidede butikkens kerneområder - vin, fisk og delikatesse. Selv om det kostede en del på bundlinjen i et par år, har butikken alle årene formået at vækste deres omsætning, og er i dag kommet styrket ud af finanskrisen. Ligeledes har Rasmus afprøvet forskellige muligheder indenfor bemanding, så afdelingerne nu har det ønskede serviceniveau.

 

Danish Retail Award - Rasmus vinder

Mark Rosenlund Jeppesen

Mark Jeppesen fra Føtex Food i Århus er indstillet af Salgs- og Marketingdirektør Niels Sterndorff, blandt andet fordi Mark har vist stort engagement og gåpåmod og været medvirkende til, at konceptet er blevet en stor succes. Mark er også løbende med til at spotte nye varer, så det sikres, at kæden hele tiden fornyr sig.

Mark har medvirket til indførelse af flere specialvarer, som kun fås i Føtex Food, for eksempel specialmel, som males på stedet, specielle gourmetvarer, pizzaer, bagerprodukter og mange andre varer.

Han har også med stor succes afholdt gourmetaftener for kunderne, hvor der var mulighed for at smage på udvalget, og disse Gourmetaftener har sørget for endnu flere faste kunder. Gourmetaftener er efter inspiration fra Marks idé nu også bredt ud til de øvrige Føtex Food varehuse med stor succes.

Føtex Food Guldsmedgade blev i 2010 kåret som Danmarks Sundeste Supermarked i Århus-området, og Varehuset er også kåret som byens bedste "scorested" blandt de mange studerende i byen.

Danish Retail Award - Mark vinder

Anders Ravn

Anders Ravn fra Irma, Ordrupvej er indstillet af HR konsulent Emil Ejlersen, blandt andet fordi han er et foregangsbillede i Irma for god ledelse især i form af en usædvanlig involverende og passioneret ledelsesstil, og Irma bruger Anders' ledelsesfacon som "Best Practice".

Elise Brøchner - kommende koncerndirektør i Coop udtaler: "Anders lægger meget vægt på at være en rollemodel overfor sit personale mht. fokus på resultater, et godt samarbejde og en respektfuld omgang med hinanden."

I indstillingen er der derudover en del udtalelser om Anders fra blandt andre distriktschef Søren Jessen, HR-chef Margit Marell og kolleger, der alle entydigt beskriver og roser Anders med vendinger som:

  • Med sin holistiske ledelsesstil skaber Anders succes.
  • Butikkens fantastiske udvikling over årene, skyldes ene og alene Anders' ledelse der gennemsyrer butikken. Markant fokus på medarbejdertrivsel og udvikling har, sammenholdt med at Anders er en fantastisk rollemodel, gjort Irma, Ordrupvej til en ekstremt velfungerende butik, hvor alle medarbejdere konstant yder deres bedste.
  • Anders har turdet satse stort på økologi med det resultat, at butikken er den af COOP's butikker, der omsatte flest økologiske varer i kr. i 2010.
  • Anders har også satset på konceptet omkring delikatesse og der sælges 400 - 600 stk. smørrebrød om dagen og Facebook har en fanklub af "Irma Ordrups frikadeller".
  • Anders har fingeren på pulsen, skaber nye tiltag som efterfølgende er ført ud i alle kædens butikker.

Anders selv siger blandt andet: "Min ledelsesstil er dynamisk. Jeg tror på at mit humør og min energi påvirker mit personale positivt, og jeg er mig dette ekstremt bevidst. Jeg cykler til arbejde hver dag. Det holder både min krop og mit humør i topform. Når jeg kommer til butikken, er det første jeg gør, at gribe mikrofonen til butikkens samtaleanlæg, og fortæller om bilkøerne i Hellerup. Hvis køerne er lange bliver det en god dag, for så er der gang i Danmark, og rigtigt mange bilister skal forbi min butik på vejen hjem = salg. Hvis der har været stille på vejene fortrækker jeg at snakke om solen, eller snedriverne jeg har forceret. Dagen er skudt i gang, alle ved, jeg er mødt, og at humøret sædvanen tro er i top."

Danish Retail Award - Anders vinder

Claus Christiansen

Claus Christiansen fra Bilka, Hundige og nu i Kolding er indstillet af direktør Henrik Libak blandt andet fordi Claus er tovholder for Bilkas CSR strategi, der har som mål at opføre 2 sundhedsklinikker i Malawi, hvilket betyder at der skal fremskaffes i alt 6,8 mio. kr. gennem forskellige tiltag, som inddrager kunder, medarbejdere og leverandører i Bilka. Indsatsen styres af Claus sammen med Folkekirkens Nødhjælp, som står for den praktiske del med opførelsen af de 2 sundhedsklinikker.

Claus har som varehuschef i Bilka gennem mere end 20 år vist flotte resultater både på det rent købmandsmæssige plan men også på HR siden, og Claus har været med til at udvikle nye ledere til virksomheden.

Claus kan bedst beskrives som købmand med stort K, selv om han i virkeligheden er uddannet som butiksslagter og er startet ved skærebordet i Bilkas egen slagterafdeling.

Claus har gennem tiden været med i mange projekter - eksempelvis:

  • Claus var med til at implementere Bilkas serviceværdier: Hurtigt, høfligt, trygt og troværdigt
  • Claus var med til at udvikle og afprøve "Frisk fisk" i Bilka

Claus har nu ansvaret for implementeringen af Bilkas CSR indsats med det formål at placere Bilka markant i forbrugernes bevidsthed som en virksomhed, der tager ansvar også for indsatsområder, som ikke i sig selv giver afkast, men i stedet giver høj troværdighed og image.

Danish Retail Award - Claus vinder

Anne Wejlemand

Anne Wejlemand fra Irma, Nørreport er indstillet af HR konsulent Emil Ejlersen blandt andet fordi Anne på fremragende vis har skabt bemærkelsesværdige resultater i en af Irmas mest travle butikker Irma Nørreport. Anne er også blevet oplæringsansvarlig i Irma og uddanner nye ledere, fordi Anne er en god rollemodel.

I indstillingen af Anne er der nogle udtalelser fra blandt andre kolleger og HR Chef i Irma Margit Marell, der alle beskriver og roser Annes lederevner.

"Anne tror på sig selv og sætter handling bag "ord".  Hun tænker nyt og ser muligheder og brænder rigtig meget for Irma og vores koncept og hun er med til at præge og påvirke retningen og er også en god forgangskvinde for de øvrige kvinder i kæden" - er en af de mange udtalelser.

I forbindelse med en studietur til supermarkeder i New York fik Anne idéen om at udvikle et "frugt-pose" koncept, fordi man i New York kan man købe færdigpakkede papirsposer med blandet frisk frugt. Dette koncept noterede Anne sig og testede det i butikken ved at lave en udstilling i nærheden af udgangskasserne med blandet frugt i papirsposer til en 20 kr. stykket - og solgte ca. 50 poser om dagen i testperioden, som var 14 dage. Poserne har også været brugt med stor succes til andet indhold.

I dag er "Annes Frugt poser" ved at blive produceret af marketing-afdelingen i flot Irma design og udbredes snart til alle Irma-butikker - et fantastisk godt eksempel på Best Practice.

Danish Retail Award - Anne vinder

Uffe Danielsen

Uffe Danielsen fra Dalgaard Super Marked, Hørsholm er indstillet af Købmand Lisbeth Dalgaard, blandt andet fordi Uffe er en engageret og dynamisk ledertype, som har medvirket til at skabe et fantastisk fødevaremekka i Nordsjælland i form af utraditionelle tiltag indenfor detailhandel. Eksempelvis har Uffe stået i spidsen for gennemførelse af Sanse-Samling hver fredag med minimum 5 smagninger, som har gjort butikken til især børnefamiliers foretrukne indkøbssted om fredagen, som også smitter af på de øvrige dage.

Uffe har også stået i spidsen for særlige nye tiltag med henblik på mersalg, som har skabt en kultur i virksomheden, der nu gennemsyrer alle medarbejdernes adfærd.

Uffe har eminente evner til at inspirere medarbejdere på alle niveauer og til at skabe god stemning for gæsterne, som de kaldes. Han følger løbende med i udviklingen indenfor detailhandlen såvel nationalt som internationalt og udvikler sortimentet, så det matcher kundernes forventninger. Uffe deltager også som dommer i forskellige arrangementer lige som han deltager i et projekt vedrørende madspild i forbindelse med Fødevareministeriet.


Uffe sendte en rapport fra Arbejdstilsynet efter indstillingen, og komiteen kontaktede Arbejdstilsynet, som har følgende bemærkninger til den flotte rapport fra Dalgaard Super Marked:


"At Dalgaard Supermarked opnår en grøn smiley ved Arbejdstilsynets screening må ses som et rigtig fint resultat.


Det skal ses i lyset af, at Arbejdstilsynet generelt finder en del problemer i supermarkederne, typisk i forbindelse med såkaldt manuel håndtering, dvs. tunge løft, træk og skub.


Således er det aktuelt kun 141 ud af i alt 845 supermarkeder, der på Arbejdstilsynets hjemmeside har en grøn smiley. Det vil sige, at færre end 17 % af supermarkederne pt. har en grøn smiley som nu Dalgaard Supermarked."

Danish Retail Award - Uffe vinder