Ny Mesterlære

Ny mesterlære er en uddannelse med fokus på praktisk oplæring i en virksomhed. Tag en uddannelse igennem ny mesterlære og få en erhvervsuddannelse på en anderledes måde.

Har I en ansat, som I gerne vil give en uddannelse?

Så er ny mesterlære måske det rigtige valg for jer.

Praksisrettet vej til uddannelse

Ny mesterlære er den mest praksisrettede vej til erhvervsuddannelserne. Her kan en elev gennemføre op til det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden med supplerende skoleundervisning. 

For at kunne starte i ny mesterlære skal eleven minimum have gennemført 9. klasse. Der er dog ikke krav om, at eleven skal have bestået særlige fag.  

ZBC ny mesterlære - kok med elev

Samarbejde mellem virksomhed og skole

Eleven i ny mesterlære opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence, som de elever, der vælger at tage grundforløb 2 (GF2) på en erhvervsskole, før de søger en elevplads. Ny mesterlære er en anden måde at lære tingene på.

Ny mesterlære er et samarbejde mellem virksomhed og skole - og naturligvis eleven. Eleven får en fast kontaktlærer på skolen, der også bliver den gennemgående samarbejdspartner i kontakten til virksomheden. 

Er du over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) inden start.
Det kan du læse mere om her.

Lars har en elev i ny mesterlære: - Det har været rigtig godt

For Lars og hans elev Rasmus er ny mesterlære ideelt. Rasmus er nemlig en meget dygtig medarbejder, som hellere vil arbejde og bruge sin krop end at gå i skole.

Rasmus er i ny mesterlære: - Perfekt for mig

Rasmus har han valgt ny mesterlære, fordi han på den måde kan være mere på sit praktiksted og mindre på skolebænken. Og det har været en god beslutning for ham, da han kan lide at bruge sin krop og være i gang.

Skolestart

Afhængigt at dit fagområde udbyder ZBC nu ny mesterlære i Roskilde, Ringsted, Slagelse, Køge, Næstved og Vordingborg. 

På handel (detail) starter vi nye forløb i august og januar. 

På de resterende fagområder starter vi forløb 4 gange årligt, henholdsvis i august, oktober, januar og april.  

 

Zbc Ny mesterlære - elev passer patient

En realistisk uddannelsesplan

Kontaktperson fra skolen og mester udformer en realistisk uddannelsesplan for eleven, hvor det blandt andet fremgår, hvordan ansvarsfordelingen er i forhold til undervisningen i de overgangskrav, der stilles til eleven for at komme videre fra Grundforløb 2. Denne uddannelsesplan bliver gennemgået af kontaktlæreren ved et besøg i virksomheden, umiddelbart før eleven starter i skole.

Uddannelsesaftalen er samtidig det retslige grundlag for både virksomhed og elev. Og der skal altid underskrives en uddannelsesaftale, når en elev begynder sin uddannelse i en virksomhed i Ny Mesterlære. Uddannelsesaftalen kan udfærdiges af virksomhedens HR- og/eller en lærepladskonsulent fra ZBC.

ZBC ny mesterlære - tømrer-elev arbejder

COOK Medical har medarbejder i ny mesterlære: Et virkelig godt forløb

Anja tager handelsuddannelsen som ny mesterlære. Og det er et forløb, som Anjas chef, Betina, er glad for. For med ny mesterlæren kan Anja stadig være en del af virksomheden og samtidig få flere kompetencer. 

Anja er i ny mesterlære: - Det passer perfekt til mig

Anja tager handelsuddannelsen som ny mesterlære og har elevplads i COOK Medical, hvor hun har arbejdet i en årrække. Og i ny mesterlæren har Anja fundet sin rette hylde. For hun vil gerne dygtiggøre sig samtidig med, at hun kan passe sine opgaver.

Undervisning i grundfag og uddannelsesspecifikke fag

Eleven møder typisk til undervisning 2 dage om ugen på ZBC i 40 uger – 1 helt skoleår. Her møder eleven relevante faglærere, som står til rådighed i forbindelse med faglig hjælp og vejledning.

Eleven skal have op til 5 grundfag, afhængig af tidligere uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt, så eleven selv bestemmer, hvilket fag eller hvilken opgave han eller hun arbejder med. Det betyder, at der ikke foregår traditionel fælles lærergennemgang, da eleverne kan være vidt forskellige steder i vidt forskellige fag. 

Da alle undervisningsmaterialer er digitale, anbefales det, at eleven medbringer egen computer. Hvis ikke det er muligt, kan man låne en computer, når man er til undervisning på ZBC. Computeren er udelukkende tilgængelig til undervisning på ZBC og kan ikke lånes med hjem. 

Ude i virksomheden undervises eleven i det, der svarer til det uddannelsesspecifikke fag. Den praktiske prøve kan både foregå på skolen med skolens faglærer og ekstern censor eller i virksomheden med mester som lærer og en ZBC-lærer som censor. Opgaverne til denne praktiske prøve laves i et samarbejde mellem mester og en ZBC-lærer.

På ZBC tror vi på, at de bedste løsninger findes i et samarbejde, og har du en potentiel kandidat til Ny Mesterlære, så står vi klar til at hjælpe dig. Sammen finder vi en løsning, der fungerer for både din virksomhed og for eleven.

ZBC ny mesterlære - elev kører lastbil