Markant løft af studiemiljøerne på ZBC

  • Erhvervsuddannelse
  • | 02-04-2024

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 80 millioner kroner til nye, attraktive studiemiljøer for erhvervsskoleeleverne på ZBC i Roskilde.

Eleverne kan glæde sig til et nyt centralt fællesområde, der forbinder en ny hovedindgang med de historiske skærehaller. Også værksteder, faglokaler og de eksisterende undervisningsfløje vil blive moderniseret som en del af den samlede fornyelse af skolen. Med ombygningen får eleverne på alle skolens uddannelser nye muligheder for at samles på tværs af uddannelser og mødes både indenfor og udenfor skoletid.

A.P. Møller Fonden støtter den gennemgribende nytænkning og omdisponering af skolen for at bidrage til et attraktivt og nutidigt undervisnings- og studiemiljø, hvor de fysiske rammer giver gode vilkår for både ungefællesskaber og nye tidssvarende undervisningsformer.

Ombygningen vil først og fremmest være til glæde for eleverne, der har deres daglige gang på ZBC, men også folkeskoleelever i brobygningsforløb, internationale elever og andre gæster vil nyde godt af de moderniserede rammer.

- Vi er meget glade for den flotte donation. Med den kan vi skabe en erhvervsskole i særklasse, som borgerne i Roskilde også vil få meget glæde af. Allervigtigst er selvfølgelig, at den vil gøre en kæmpe forskel for vores elever ved at styrke fællesskaberne på skolen og elevernes faglige udvikling, siger Michael Kaas-Andersen, direktør på ZBC.

Ombygningen vil i alt koste 130 millioner kroner. ZBC afholder selv 50 millioner kroner af udgifterne. 

ZBC samarbejder med Madkulturen, Dansk Gastronomisk Union, INSP! og Roskilde Kommune om projektet. Der vil nu blive udskrevet en arkitektkonkurrence, og herefter vil byggeriet blive sat i gang. Det nye ZBC Roskilde forventes at stå færdigt i 2028.