Ordbog for uddannelse

  • Erhvervsrettede uddannelser
  • | 05-07-2023

Der findes mange forkortelser i uddannelsesverdenen, og de kan være svære at holde styr på. Fortvivl ikke; vi gennemgår de mest anvendte her

EUD - Erhvervsuddannelse

Dækker over en lang række af uddannelser, hvor der veksles mellem skole og oplæring i virksomhed. Erhvervsuddannelserne er virkelighedsnære og kobler teori med praksis. Her bruger du både hoved og hænder. På de fleste erhvervsuddannelser har du mulighed for at videreuddanne dig.

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

Er du over 25 år og vil du gerne starte på en erhvervsuddannelse? Så skal du i gang med en erhvervsuddannelse for voksne. Er du over 25 år, får du voksenelevløn under din uddannelse og mulighed for merit, så din uddannelse bliver kortere.

EUX - Erhvervsfaglig studentereksamen

Med en erhvervsfaglig studentereksamen bliver du både student og faglært. Her får du en erhvervsuddannelse med indbyggede gymnasiale fag, der er udvalgt, så de passer til erhvervsuddannelsen. EUX’ens varighed afhænger af, hvilken erhvervsuddannelse, du vælger, men tager ca. 4,5 - 5 år.  En EUX åbner mange døre for dig: du kan både arbejde med dit fag og læse videre.

HHX - Højere handelseksamen

På handelsgymnasiet kan du tage en højere handelseksamen, HHX. HHX er for dig, der er interesseret i sprog, handel, økonomi, innovation, marketing og jura. Med en studentereksamen fra HHX kan du starte på mange videregående uddannelser.

HTX - Højere teknisk eksamen

På teknisk gymnasium kan du tage en højere teknisk eksamen, HTX. HTX er for dig, der er interesseret i de naturvidenskabelige fag som fx bioteknologi, fysik, kemi, matematik, teknologi og design. En studentereksamen fra HTX, er den studentereksamen, der åbner flest døre, hvis du gerne vil læse videre på fx universitetet.

EUS - Grundforløb for studenter

Hvis du er student og vil tage en erhvervsuddannelse, kan du vælge at starte på et EUS-forløb, grundforløb for studenter. Med et EUS-forløb kan du færdiggøre grundforløb 2 på kun 5-10 uger. Herefter kan du søge lære-/elevplads.

Vil du vide mere?

Er du blevet nysgerrig på vores uddannelser?

Læs mere om dem her