SPS-støtte og læsevejledning

Vi tilbyder SPS (specialpædagogisk støtte), læsevejledning og psykolog. Se nogle af mulighederne her, og kontakt os, hvis du har behov for støtte

Har du behov for støtte for at gennemføre din uddannelse?  Det skal ikke være en hindring for at tage en uddannelse

 • Du kan søge om SPS, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse. Det kan fx være en ordblindhed, en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

 • SPS står for specialpædagogisk støtte, og SPS skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever eller studerende.
 • Du kan også tage din SPS med på lærepladsen. Dette gælder både dine hjælpemidler og din studiestøtte.

Læsevejlederen kan hjælpe dig med:

 • Ansøgning om SPS
 • Ordblindetest
 • Programpakker med læse-skrivestøtte, AppWriter
 • Hjælpemidler til afhjælpning af handicap
 • SPS-mentor til at støtte dig
 • Studiestøttetimer
 • SPS på lærepladsen
 • Læsevejledning

Ring til vores vejledere og hør mere på telefon: 7242 2509.

Læs også om vores studievejledning.

ZBC støtte og vejledning - elev ved computer

Uddannelsespsykolog

ZBC har et team af uddannelsespsykologer tilknyttet, der skal understøtte trivsel og læring. Det sker gennem individuelle samtaler, gruppeforløb og workshops.

Udgangspunktet er eleven selv og det, som opleves svært eller står i vejen for, at vedkommende kan gennemføre så godt som muligt, få det bedre og have en velfungerende hverdag.

Rådgivningen er underlagt den særlige tavshedspligt.

Retningslinjerne for henvisning til uddannelsespsykologerne tilgås via skolens interne elevplatform.