Bestyrelsen

Se hvem der sidder i bestyrelsen på ZBC og hent referater fra ZBC's bestyrelsesmøder

På disse sider kan du få et overblik over, hvem, der sidder i ZBCs bestyrelse og læse referaterne fra tidligere bestyrelsesmøder.

 

ZBCs øverste ledelsesorgan

Med cirka 6.000 årselever, en omsætning på 710 millioner, 1000 ansatte og adresser i 9 byer er vi en af Danmarks største erhvervsskoler og det største gymnasium på Sjælland.

Det er mange forgreninger, der tilsammen udgør organisationen bag ZBC. Bestyrelsen er ZBC's øverste ledelsesorgan og har som opgave at sikre, at institutionens formål efterleves. ZBC har nedsat flere lokale uddannelsesudvalg, praktikcenterudvalg og refererer til faglige fællesudvalg.

ZBC bestyrelsen - elektrikerlærlinge arbejder ved bord

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsesformand Lars Goldschmidt - Dansk Industri

Bestyrelsesformand Lars Goldschmidt - Dansk Industri

Næstformand Henrik Tonnesen - selvsuppleringsplads

Næstformand Henrik Tonnesen - selvsuppleringsplads

Næstformand Per B. Christensen - selvsuppleringsplads

Næstformand Per B. Christensen - selvsuppleringsplads

Bestyrelsesmedlem Lars Jess Hansen - Dansk Byggeri

Bestyrelsesmedlem Lars Jess Hansen - Dansk Byggeri

Bestyrelsesmedlem Peter Høgh - Dansk Erhverv

Bestyrelsesmedlem Peter Høgh - Dansk Erhverv

Bestyrelsesmedlem Lissi Lund - FOA

Bestyrelsesmedlem Lissi Lund - FOA

Bestyrelsesmedlem Michael Rosenberg - HK Sjælland

Bestyrelsesmedlem Michael Rosenberg - HK Sjælland

Bestyrelsesmedlem Rune B. N. Hansen - 3F

Bestyrelsesmedlem Rune B. N. Hansen - 3F

Bestyrelsesmedlem Tomas Breddam - Kommunalbestyrelserne

Bestyrelsesmedlem Tomas Breddam - Kommunalbestyrelserne

Bestyrelsesmedlem Inge Friis Svendsen - selvsuppleringsplads

Bestyrelsesmedlem Inge Friis Svendsen - selvsuppleringsplads

Medarbejderrepræsentant m. stemmeret Allan Jørgensen

Medarbejderrepræsentant m. stemmeret Allan Jørgensen

Medarbejderrepræsentant u. stemmeret Jakob Horn Møller

Medarbejderrepræsentant u. stemmeret Jakob Horn Møller

Elevrepræsentant m. stemmeret - Joachim Mølgaard Bach

Bestyrelsesmedlem ZBC - elevrepræsentant Joachim Mølgaard Bach

Elevrepræsentant u. stemmeret - Emilio Dan

Bestyrelsesmedlem ZBC - Emilio Dan

Tilforordnet Michael Kaas-Andersen, direktør

Tilforordnet Michael Kaas-Andersen, direktør

Tilforordnet Jan Bagge, vicedirektør

Tilforordnet Jan Bagge, vicedirektør

Tilforordnet Ebbe Udengaard, ressourcedirektør

Tilforordnet Ebbe Udengaard, ressourcedirektør

Tilforordnet Glenny Hansen, uddannelsesdirektør EUD

Tilforordnet Glenny Hansen, uddannelsesdirektør EUD