Lokale Uddannelses Udvalg (LUU)

ZBC har et lokalt uddannelsesudvalg for alle uddannelser, som består af repræsentanter for arbejdsgiver og arbejdstagersiden

ZBC har et lokalt uddannelsesudvalg for hver uddannelse, vi udbyder. Udvalget består af repræsentanter for arbejdsgiver og arbejdstager.

Udvalget rådgiver os i uddannelsesspørgsmål, medvirker ved kvalitetsudvikling, og varetager samarbejdet mellem det lokale arbejdsmarked og ZBC.

Du kan se forretningsordenen for LUU her.

ZBC lokale uddannelsesudvalg - konditor laver kager