Lokale Uddannelses Udvalg (LUU)

ZBC har et lokalt uddannelsesudvalg for hver uddannelse, vi udbyder. Udvalget består af repræsentanter for arbejdsgiver og arbejdstager.

Udvalget rådgiver os i uddannelsesspørgsmål, medvirker ved kvalitetsudvikling, og varetager samarbejdet mellem det lokale arbejdsmarked og ZBC.

Du kan se forretningsordenen for LUU.

ZBC lokale uddannelsesudvalg - konditor laver kager

Her kan du se oversigter over medlemmer i de Lokale Uddannelses Udvalg på ZBC - Klik her.