Whistleblowerordning på ZBC

ZBC har en whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere

ZBC har en whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere. Whistleblowerordningen skal sikre, at en uafhængig part kan modtage information uden om ZBC's’ ledelsessystem om eventuelle uregelmæssigheder.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte åbne og daglige kommunikation på ZBC om fejl og utilfredsstillende forhold m.v. Ordningen er således et supplement til allerede etablerede muligheder for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, nærmeste leders leder, HR, TR m.fl.

Ordningen udelukker ikke muligheden for indberetning ad allerede etablerede kanaler.

Ordningen er således tænkt anvendt i de tilfælde, hvor indberetter føler sig utryg ved at foretage indberetningen via den direkte, åbne og daglige dialog på ZBC og derfor vælger whistleblowerordningen, hvor indberetter er beskyttet i forhold til loven, ligesom indberetter kan vælge at indberette anonymt.

Når du gør dig overvejelser om indberetning af et forhold via whistleblowerordning, er det vigtigt, at du har gjort dig nogle grundige tanker om den sag, som du overvejer at indberette. Er sagen f.eks. overhovedet omfattet af lovens klageområde, eller har du som whistleblower tilstrækkelig viden om den aktuelle sag? Er der f.eks. blot tale om anden- eller tredjehåndsviden eller måske blot et rygte?


Du kan læse mere i retningslinjerne for ZBC's whistleblowerordning

ZBC's whitleblowerordning - medarbejdere taler sammen over bord

Skriv til os via sikker post og evt. anonymt

Du kan indberette til whistleblowerordningen via Sikker Mail, eller ved at benytte almindelig post. 
Indberetninger eller forhold, som skal indberettes, sker ved henvendelse til ZBC's HR business partnere. 

Udfyld formularen i Sikker mail ved at følge linket nedenfor og vedhæft eventuelle bilag og send det til os via sikker forbindelse.

Du behøver ikke udfylde afsenderinformationer, hvis du vil være anonym. Hvis du vil følge sagen, skal du udfylde kontaktinformationer.

Hvis du ved, hvem der skal modtage din henvendelse, så skriv gerne att. og modtagernavn i emnefeltet, da det vil hjælpe os til en hurtigere sagsbehandling.

Send din besked via Generelle indberetninger

Hvis din indberetning vedrører en af eller begge ZBC's HR business partnere, skal du sende ind-
beretning til skolens direktør via sikker mail eller alternativt fysisk,
fortroligt brev stilet til direktør Michael Kaas Andersen, der i givet fald varetager sagsbehand-
lingen.

Udfyld formularen i Sikker mail ved at følge linket nedenfor og vedhæft eventuelle bilag og send det til os via sikker forbindelse.

Du behøver ikke udfylde afsenderinformationer, hvis du vil være anonym.

Send din besked via Indberetning til ZBC's direktør