Whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere

ZBC har en whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere

ZBC har en whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere. Whistleblowerordningen skal sikre, at en uafhængig part kan modtage information uden om ZBC's ledelsessystem om eventuelle uregelmæssigheder.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte åbne og daglige kommunikation på ZBC om fejl og utilfredsstillende forhold m.v. Ordningen er således et supplement til allerede etablerede muligheder for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, nærmeste leders leder, HR, TR m.fl.

Ordningen udelukker således ikke muligheden for indberetning ad allerede etablerede kanaler.

Ordningen er derfor tænkt anvendt i de tilfælde, hvor indberetter føler sig utryg ved at foretage indberetningen via den direkte, åbne og daglige dialog på ZBC, og derfor vælger whistleblowerordningen, hvor indberetter er beskyttet i forhold til loven, ligesom indberetter kan vælge at indberette anonymt.

Når du gør dig overvejelser om indberetning af et forhold via whistleblowerordning, er det vigtigt, at du har gjort dig nogle grundige tanker om den sag, som du overvejer at indberette. Er sagen f.eks. overhovedet omfattet af lovens klageområde, eller har du som whistleblower tilstrækkelig viden om den aktuelle sag? Er der f.eks. blot tale om anden- eller tredjehåndsviden eller måske blot et rygte?

Du kan læse mere i retningslinjerne for ZBC's whistleblowerordning

ZBC's whitleblowerordning - medarbejdere taler sammen over bord

Sådan indberettes sikkert og evt. anonymt

Du kan indberette til whistleblowerordningen via indberetningssystemet Integrityline eller ved at benytte almindelig fysik post.  

Udfyld formularen i indberetningssystemet ved at følge linket ovenfor og vedhæft eventuelle bilag. Din indberetning fremsendes systemmæssigt sikkert til modtageren. 

Du behøver ikke udfylde afsenderinformationer, hvis du vil være anonym. Hvis du vil følge sagen, skal du udfylde kontaktinformationer. 

For medarbejdere og samarbejdspartnere 

Som udgangspunkt tilgår din indberetning ZBC's HR-businesspartner. 

Hvis din indberetning vedrører ZBC's HR-businesspartnere, skal din indberetning i stedet tilgå skolens direktør. Dette gøres ved at skrive: att. Michael Kaas Andersen i emnefeltet for sagen; alternativt et fysisk og fortroligt brev stilet til direktør Michael Kaas Andersen, der i givet fald varetager sagsbehandlingen. 

Hvis din indberetning vedrører ZBC's direktør, skal din indberetning i stedet tilgå ZBC's bestyrelsesformand. Dette gøres ved at skrive: att. ZBC's Bestyrelsesformand i emnefeltet for sagen; alternativt et fysisk og fortroligt brev stilet til direktør Michael Kaas Andersen, der i givet fald varetager sagsbehandlingen. 

Hvis ikke, at du ønsker at benytte ZBC's whistleblowerordning, kan du vælge at benytte Den Nationale Whistleblowerordning.