Flere Faglærte Netværket

Flere Faglærte Netværket består af flere forskellige interessenter i Slagelse. Vi arbejder aktivt med at fremme og promovere flere faglærte.

Netværkets formål

Flere Faglærte Netværket er skabt med et formål og ønske om at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, som vi skal bruge nu og i fremtiden. Dette gør vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov med repræsentanter fra erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Sammen har vi et forpligtende fællesskab, hvor vi kan dele viden samt udvikle ideer og løsninger, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, brancher, det private og det offentlige. 

Vi vil gerne bidrage til

  • Identifikation af problemstillinger og bud på løsninger
  • Gensidig udvikling, udveksling og deling af viden målrettet målgrupperne
  • Skabe innovation og nytænkning for at få flere faglærte via udvikling
  • Være talerør for netværket og det politiske niveau og andre interessenter omkring erhverv, beskæftigelse og uddannelse
  • I fællesskab skabe forståelse, strategier, løsninger for at få flere fagligt uddannet
  • Fælles sprog – gensidig forpligtigelse i at dele, at man deltager i netværket

Sammensætningen af netværket

Flere Faglærte Netværket er forankret i Slagelse Kommunes Virksomheds- og Uddannelsesservice (VUS). 

Den brede og ledelsesmæssige forankring i netværket, sikrer et stærkt grundlag for handling. Netværket er organiseret med et tværfagligt sekretariat drevet af Center for Arbejdsmarked og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, grundskolen og virksomheder. 

Vil du vide mere om Flere Faglærte Netværket?

Du kan læse mere om, hvem vi er, hvad vi laver og hvilke arrangementer der er i kalenderen på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Læs mere her