Projekter

ZBC deltager i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Vi tillægger det stor værdi at være en fremsynet skole, der bidrager aktivt til det danske samfund. Det er derfor naturligt for os at deltage i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet, og herigennem udvikle mennesker via uddannelser og kurser.

ZBC projekter - elever arbejder i værksted

EU-støttede projekter, Socialfond +

AMIGO – Andre Muligheder i Grøn Omstilling

AMIGO er finansieret under Den Europæiske Socialfond Plus DEM-støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet ligger inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritet 1 "Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder", og specifikke indsatsområde ”Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse”. Det samlede budget for projektet er kr. 9.363.900. 

ZBC er leadpartner på AMIGO, og gennemfører projektet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, Nordsjællands Erhvervs- og Gymnasieskole og EUC Sjælland.

Projektets formål:

For det første et mål om at rekruttere yderligere 200 ufaglærte beskæftigede og ledige, unge voksne, til en erhvervsuddannelse og eller til gennemførsel af et / flere AMU-kurser, der er meritgivende til en erhvervsuddannelse.

For det andet fokus på at understøtte SMV-virksomheders grønne omstilling.

AMIGO har 4 hovedindsatsområder:

 1. Motivering af virksomheder
 2. Motivering gennem vejledning af beskæftigede og voksne unge
 3. Realkompetencevurdering af beskæftigede og voksne unge
 4. Optag, onboarding og fastholdelse på Erhvervs- og AMU-uddannelser

Projektperiode fra 1. januar 2023 – 31. december 2025.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Anne Bahn Eghøje på mail abeg@zbc.dk

Aktiv EUD - Aktiv indføring til erhvervsuddannelse

Aktiv EUD er finansieret under Den Europæiske Socialfond Plus og med tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler. EU-støtten gives under specifik målsætning i socialfondsprogrammet "e)" og prioritet "2.1 "Kompetencer til fremtiden”.  Det samlede budget for projektet er på kr. 7.491.260.

ZBC er leadpartner på Aktiv EUD, og gennemfører projektet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland.

Projektets formål:

For det første et mål om at øge antallet af unge der motiveres til at påbegynder en ungdomsuddannelse, og dermed øge antallet af faglærte i Region Sjælland.

For det andet fokus rettet mod uddannelsesparate unge, som ikke påbegynder en uddannelse og typisk ender som ufaglærte.

Aktiv EUD har 4 hovedindsatsområder:

 1. Opsøgning af unge
 2. Uddannelsesvejledning via hackathon forløb
 3. Virksomhedsrepræsentation
 4. Opfølgende vejledning

Projektperiode fra 1. januar til 31. december 2024.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Anne Bahn Eghøje på mail abeg@zbc.dk

Fremtidens Kloge Hænder

Formål: Gennem arbejdet med relationer både udad til og indad til vil projektet ”Fremtidens kloge hænder” er medvirke til at øge/fastholde rekrutteringen til erhvervsuddannelser i en tid med faldende ungdomsårgange, samt bidrage til at fastholde flere, imens de er i gang med deres erhvervsuddannelse. Det sker gennem tre overordnet indsatser med fokus på grundskolen, erhvervsuddannelser og erhvervslivet.

Periode: 1. januar 2023 –  31. december 2025

Partnere: NEG, CELF, ZBC

Budget: 24.174.249kr.

PIT – Paradigmeskifte for Implementering af velfærdsTeknologi

PIT-projektet er finansieret under Den Europæiske Socialfond Plus og DEM-støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet ligger inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 5 "Udvikling af styrkeposition for velfærdsteknologi" og socialfondsplusprogrammets indsatsområde 2.1.2. "Kompetenceløft og livslang læring".

Det samlede budget for projektet er kr. 10.494.355.

Projektperioden er fra den 1. januar 2024 til 31. december 2026

ZBC er leadpartner på PIT, og gennemfører projektet i samarbejde med firmaet Applikator og Roskilde og Køge kommune.

Projektets formål er:

 • At accelerere spredningen af velfærdsteknologi gennem fokus på opkvalificering af dels aftager- og leverandørleddet i implementering og skalering af det virtuelle borgermøde (VitaComm) og
 • Fokus på kompetenceudvikling i forhold til en generel organisations- og kulturforandring i det kommunale pleje- og omsorgsarbejde.
 • Fokus på den grundlæggende opkvalificering og faglig kulturændring, der ligger bag en fuldendt implementering af velfærdsteknologiske løsninger, herunder det virtuelle borgermøde.

Det virtuelle borgermøde er en app og et softwaresystem til skærmbesøg, videomøder, opkalds- og chatkommunikation og fildeling.

 

PIT har 6 hovedaktivitetsområder, der omfatter udvikling af:

 1. Udvikling af generisk implementerings- og skaleringsmodel
 2. Masterclass for ledergruppen
 3. Opkvalificering af professionsbachelorer
 4. Uddannelse af teknologiagenter og leverandørrepræsentanter
 5. Kompetenceforløb for medarbejdere
 6. Implementering, skalering og videreudvikling.

 

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Mette Ehrenreich på mett@zbc.dk