Projekter

ZBC deltager i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Vi tillægger det stor værdi at være en fremsynet skole, der bidrager aktivt til det danske samfund. Det er derfor naturligt for os at deltage i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet, og herigennem udvikle mennesker via uddannelser og kurser.

ZBC projekter - elever arbejder i værksted

EU-støttede projekter, Socialfond +

STEM-Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse (STEM)

STEM - Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse er et landsdækkende projekt, der er anbefalet af TeknologiPagten og støttet via Erhvervsstyrelsen med midler fra EU’s socialfond.

ZBC er lead partner i projektet for Region Sjælland og har i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole (RTS) realiseret projektet.

STEM-projektet har fire hovedindsatsområder:

 1. Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
 2. Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer
 3. Oprettelse af flere praktikpladser
 4. Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

Der er lavet tre nyhedsbreve omhandlende projektets indsatser.
Læs mere her:

Nyhedsbrev 1

Nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev 3

Projektperiode : 1. januar 2019 – 30. Juni 2022. Læs mere om projektet her: https://www.stem-vejen.dk/

AMIGO – Andre Muligheder i Grøn Omstilling

AMIGO er finansieret under Den Europæiske Socialfond Plus DEM-støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet ligger inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritet 1 "Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder", og specifikke indsatsområde ”Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse”. Det samlede budget for projektet er kr. 9.363.900. 

ZBC er leadpartner på AMIGO, og gennemfører projektet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, Nordsjællands Erhvervs- og Gymnasieskole og EUC Sjælland.

Projektets formål:

For det første et mål om at rekruttere yderligere 200 ufaglærte beskæftigede og ledige, unge voksne, til en erhvervsuddannelse og eller til gennemførsel af et / flere AMU-kurser, der er meritgivende til en erhvervsuddannelse.

For det andet fokus på at understøtte SMV-virksomheders grønne omstilling.

AMIGO har 4 hovedindsatsområder:

 1. Motivering af virksomheder
 2. Motivering gennem vejledning af beskæftigede og voksne unge
 3. Realkompetencevurdering af beskæftigede og voksne unge
 4. Optag, onboarding og fastholdelse på Erhvervs- og AMU-uddannelser

Projektperiode fra 1. januar 2023 – 31. december 2025.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Anne Bahn Eghøje på mail abeg@zbc.dk

Aktiv EUD - Aktiv indføring til erhvervsuddannelse

Aktiv EUD er finansieret under Den Europæiske Socialfond Plus og med tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler. EU-støtten gives under specifik målsætning i socialfondsprogrammet "e)" og prioritet "2.1 "Kompetencer til fremtiden”.  Det samlede budget for projektet er på kr. 7.491.260.

ZBC er leadpartner på Aktiv EUD, og gennemfører projektet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland.

Projektets formål:

For det første et mål om at øge antallet af unge der motiveres til at påbegynder en ungdomsuddannelse, og dermed øge antallet af faglærte i Region Sjælland.

For det andet fokus rettet mod uddannelsesparate unge, som ikke påbegynder en uddannelse og typisk ender som ufaglærte.

Aktiv EUD har 4 hovedindsatsområder:

 1. Opsøgning af unge
 2. Uddannelsesvejledning via hackathon forløb
 3. Virksomhedsrepræsentation
 4. Opfølgende vejledning

Projektperiode fra 1. januar til 31. december 2024.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Anne Bahn Eghøje på mail abeg@zbc.dk