Skills i grundskolen

Skills i grundskolen

Dette tilbud indeholder en række didaktisk velfunderede læringsforløb, hvor erhvervsuddannelsernes indhold spiller sammen med grundskolens fagrække.

Formålet er, at eleverne kan arbejde med praksisnære forløb, som kan give både elever og lærere øget viden om erhvervsuddannelserne samt hvilke job- og karrieremuligheder, de åbner op for.

ZBC tilrettelægger forløbene i tæt samarbejde med kommuner, grundskoler og UU.

Vi tager udgangspunkt i materialet Grib erhvervsuddannelserne og tilpasser forløbene i tæt samarbejde mellem kommune, grundskole og UU.

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores uddannelseschefer på kontaktinformationerne herunder.