Kvalitet på ZBC

Her kan du finde oplysninger om vores resultater og evalueringer på ZBC

På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik på at styrke den pædagogiske kvalitet i undervisningen og udviklingen af ZBC generelt.

Interne undervisningsevalueringer og trivselsundersøgelser på ZBC bidrager med data til analyse, refleksion og udvikling af undervisningen og læringsrummet på ZBC.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Ministeriet for Børn og Undervisning stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden via centrale database. Nøgletallene for ZBC hentes fra STIL’s databank og findes under ”Kvalitet” på de enkelte uddannelsesområder. 

Kvalitet i undervisningen - elever i balje foran skolehjem