Mød lærerne på HHX i Ringsted

Nogle af lærerne på HHX fortæller lidt om sig selv og deres fag

Et åbent og omfavnende gymnasium

”Det er op til eleverne selv at få noget ud af deres gymnasietid,” siger Esben Kold Lykkegaard

Esben Kold Lykkegaard underviser i historie og idéhistorie på HHX/HTX ZBC Ringsted. Det har han gjort siden 2015.

”Jeg underviser både HHX’ere og HTX’ere. Når eleverne fordyber sig i stoffet i mine timer, er det vejen til give dem forståelse for historien og det samfund, de er borgere i,” siger Esben.


Engagerede elever

”Jeg forsøger at gøre min undervisning så afvekslende som muligt. Eleverne har indflydelse på, hvordan undervisningen foregår. Historie er jo et diskussionsfag. Det skal ikke være mig, der taler hele tiden. Ofte begynder vi timerne med computerne lukkede. Vi drøfter, hvad dagens emne og opgave er. Eleverne skal engagere sig i timerne og bringe deres synspunkter i spil. Det er med til at hjælpe dem til at forstå den verden, de er en del af, og hvorfor den ser ud, som den gør,” siger Esben.

Han er optaget af dialogen med eleverne, der er meget forskellige. Nogle er meget sociale og åbne, mens andre er mere indadvendte. Esben er sammen med eleverne involveret i planlægning af fester, brobygning, elevrådet og idrætsarrangementer.


Initiativ

Han betegner miljøet på skolen som ”åbent og omfavnende”. Der er ikke langt mellem lærere og elever, og eleverne opfordres til at tage initiativ og sætte gang i nye ting til gavn for fællesskabet. Som eksempel nævner Esben skolens pantbod, som fyldes op med returflasker, og overskuddet gives til velgørende formål. Det gælder også ved fester, hvor der doneres fem kroner til foreninger for hver alkohollfrie genstand, der sælges, da festudvalget ønsker fokus på alkohol- og festkultur.

”Det er op til eleverne selv at få noget ud af deres gymnasietid. De har selv ansvaret for at prøve tingene af og involvere sig i de events og projekter, som gymnasiet deltager i. Fx omkring innovation og iværksætteri.”


En stor familie

”Vi har plads til alle. Dem der vil studere verden gennem et mikroskop, dem der har en masse energi og mange ideer, og dem der vil være selvstændige og starte eget firma, som tre af vores tidligere elever netop har gjort. Vi er et gymnasium med stor åbenhed, næsten som én stor familie, hvor alle har mulighed for at lære og udvikle sig. Kom og vær med,” lyder opfordringen fra Esben.

 

ZBC HHX Ringsted - Mød lærer Esben Kold Lykkegaard