Mød lærerne på HTX i Ringsted

Mød vores lærere på HTX, og hør hvad de brænder for

Eleverne skal kende deres lærer

”Det er en fordel man er nysgerrig på verden, når man kommer her,” siger Karsten Kærgaard Mortensen.

Karsten Kærgaard Mortensen tog sin HTX-eksamen på HTX ZBC i Ringsted i 2010, hvorefter han læste fysik på Københavns Universitet på Niels Bohr Instituttet med speciale i meteorologi. I 2017 vendte han tilbage til sit gamle gymnasium og blev ansat som fysiklærer.

”Som lærer har jeg meget fokus på min relation til eleverne. Eleverne skal vide, hvem jeg er som menneske, så der er så få barrierer som muligt, når vi taler sammen i timerne og i pauserne,” siger Karsten, der som lærerrepræsentant bl.a. er involveret i planlægning af fester og afvikling af fredagscafeer.

Ikke kun for bogligt stærke

”Jeg er glad for at have en alsidig arbejdsdag og være i kontakt med mennesker. Som lærer nyder jeg at præge eleverne og vække deres interesse for det faglige.”

Karsten peger på, at han på HTX oplever tre typer elever, der hhv. har interesse for det naturvidenskabelige, det tekniske eller for teknologi og game-design.

”Det gode ved at gå på HTX er, at der er mulighed for at kombinere det boglige med det praktiske arbejde. Mange elever blomstrer op i netop denne kombination, hvor der er fokus på det tekniske, og hvor der skal bygges noget,” siger Karsten.

Praktiske forsøg

I sin undervisning tager han ofte udgangspunkt i praktiske forsøg, som han introducerer ved tavlen, hvorefter eleverne løser de stillede opgaver. Nogle projekter løser eleverne i grupper á tre til fire. Man kan arbejde med et enkelt projekt i op til et par måneder.

”Vi arbejder 25 procent af tiden med eksperimenter og praktiske forsøg. De øvrige 75 procent af tiden går med teori og løsning af opgaver. For mig er en god undervisningstime dér, hvor eleverne er aktive i sparringen med mig. Eleverne viser, de vil undervisningen og tager imod,”

Plads til alle

”Vi er et lille og gymnasium og tæt på hinanden, både lærere og elever. Vi har plads til alle og mulighed for medbestemmelse. Det er en fordel, man er nysgerrig på verden, når man kommer her, for vi arbejder med virkelige problemer og udfordringer i samfundet. Jo mere man selv tager ansvar og engagerer sig, desto mere lærer man” siger Karsten.

ZBC HTX Ringsted - mød lærer Karsten Kærgaard Mortensen

Et åbent og omfavnende gymnasium

”Det er op til eleverne selv at få noget ud af deres gymnasietid,” siger Esben Kold Lykkegaard

Esben Kold Lykkegaard underviser i historie og idéhistorie på HHX/HTX ZBC i Ringsted. Det har han gjort siden 2015.

”Jeg underviser både HHX’ere og HTX’ere. Når eleverne fordyber sig i stoffet i mine timer, er det vejen til give dem forståelse for historien og det samfund, de er borgere i,” siger Esben.


Engagerede elever

”Jeg forsøger at gøre min undervisning så afvekslende som muligt. Eleverne har indflydelse på, hvordan undervisningen foregår. Historie er jo et diskussionsfag. Det skal ikke være mig, der taler hele tiden. Ofte begynder vi timerne med computerne lukkede. Vi drøfter, hvad dagens emne og opgave er. Eleverne skal engagere sig i timerne og bringe deres synspunkter i spil. Det er med til at hjælpe dem til at forstå den verden, de er en del af, og hvorfor den ser ud, som den gør,” siger Esben.

Han er optaget af dialogen med eleverne, der er meget forskellige. Nogle er meget sociale og åbne, mens andre er mere indadvendte. Esben er sammen med eleverne involveret i planlægning af fester, brobygning, elevrådet og idrætsarrangementer.


Initiativ

Han betegner miljøet på skolen som ”åbent og omfavnende”. Der er ikke langt mellem lærere og elever, og eleverne opfordres til at tage initiativ og sætte gang i nye ting til gavn for fællesskabet. Som eksempel nævner Esben skolens pantbod, som fyldes op med returflasker, og overskuddet gives til velgørende formål. Det gælder også ved fester, hvor der doneres fem kroner til foreninger for hver alkohollfrie genstand, der sælges, da festudvalget ønsker fokus på alkohol- og festkultur.

”Det er op til eleverne selv at få noget ud af deres gymnasietid. De har selv ansvaret for at prøve tingene af og involvere sig i de events og projekter, som gymnasiet deltager i. Fx omkring innovation og iværksætteri.”


En stor familie

”Vi har plads til alle. Dem der vil studere verden gennem et mikroskop, dem der har en masse energi og mange ideer, og dem der vil være selvstændige og starte eget firma, som tre af vores tidligere elever netop har gjort. Vi er et gymnasium med stor åbenhed, næsten som én stor familie, hvor alle har mulighed for at lære og udvikle sig. Kom og vær med,” lyder opfordringen fra Esben.

ZBC HTX ringsted - Mød læreren Esben Kold Lykkegaard i Ringsted