Mød lærerne på HTX i Ringsted

Mød vores lærere på HTX, og hør hvad de brænder for

Eleverne skal kende deres lærer

”Det er en fordel man er nysgerrig på verden, når man kommer her,” siger Karsten Kærgaard Mortensen.

Karsten Kærgaard Mortensen tog sin HTX-eksamen på HTX ZBC i Ringsted i 2010, hvorefter han læste fysik på Københavns Universitet på Niels Bohr Instituttet med speciale i meteorologi. I 2017 vendte han tilbage til sit gamle gymnasium og blev ansat som fysiklærer.

”Som lærer har jeg meget fokus på min relation til eleverne. Eleverne skal vide, hvem jeg er som menneske, så der er så få barrierer som muligt, når vi taler sammen i timerne og i pauserne,” siger Karsten, der som lærerrepræsentant bl.a. er involveret i planlægning af fester og afvikling af fredagscafeer.

Ikke kun for bogligt stærke

”Jeg er glad for at have en alsidig arbejdsdag og være i kontakt med mennesker. Som lærer nyder jeg at præge eleverne og vække deres interesse for det faglige.”

Karsten peger på, at han på HTX oplever tre typer elever, der hhv. har interesse for det naturvidenskabelige, det tekniske eller for teknologi og game-design.

”Det gode ved at gå på HTX er, at der er mulighed for at kombinere det boglige med det praktiske arbejde. Mange elever blomstrer op i netop denne kombination, hvor der er fokus på det tekniske, og hvor der skal bygges noget,” siger Karsten.

Praktiske forsøg

I sin undervisning tager han ofte udgangspunkt i praktiske forsøg, som han introducerer ved tavlen, hvorefter eleverne løser de stillede opgaver. Nogle projekter løser eleverne i grupper á tre til fire. Man kan arbejde med et enkelt projekt i op til et par måneder.

”Vi arbejder 25 procent af tiden med eksperimenter og praktiske forsøg. De øvrige 75 procent af tiden går med teori og løsning af opgaver. For mig er en god undervisningstime dér, hvor eleverne er aktive i sparringen med mig. Eleverne viser, de vil undervisningen og tager imod,”

Plads til alle

”Vi er et lille og gymnasium og tæt på hinanden, både lærere og elever. Vi har plads til alle og mulighed for medbestemmelse. Det er en fordel, man er nysgerrig på verden, når man kommer her, for vi arbejder med virkelige problemer og udfordringer i samfundet. Jo mere man selv tager ansvar og engagerer sig, desto mere lærer man” siger Karsten.

ZBC HTX Ringsted - mød lærer Karsten Kærgaard Mortensen

Tid til fordybelse og personlig udvikling

”De tre år på gymnasiet er en tid til fordybelse og personlig udvikling. Der er et overskud på stedet. Man har plads til at være sig selv,” siger Anne Solbjerg.

Anne Solbjerg har undervist på HHX/HTX ZBC i Ringsted siden 2015. Hun er cand. mag i mediefag og dansk. Før Anne valgte at blive gymnasielærer, arbejdede hun med kommunikation i Røde Kors og på et kommunikationsbureau.

”Jeg er en lærer, der brænder for mine elever. Det betyder blandet andet, at jeg giver noget af mig selv. Jeg er ikke bange for at tale om private ting i undervisningen, og hvor det kan lade sig gøre, er jeg til stede sammen med eleverne og lytter til dem. For at kunne lære dem noget er det nødvendigt, at jeg kommer bagom deres facade,” siger Anne.


Almendannelse

”Jeg brænder også for mine fag, og jeg forsøger hele tiden at inddrage nye ting og tendenser i undervisningen. Især bruger jeg min erhvervserfaring til at perspektivere, hvordan de ting, vi arbejder med, kan bruges i virkeligheden.”

Mange lægger vægt på, at HHX og HXT er almendannende, og det oplever Annes elever især i hendes dansktimer, fx når der arbejdes med retorik og argumentationstræning, der i praksis kan anvendes hjemme ved middagsbordet eller på arbejdspladsen.


Diskussioner

 ”Vi drøfter også etik – hvad der er rigtigt og forkert - og aktuelle politiske emner, som eleverne går højt op i,” siger Anne.

Hun betegner en god undervisningstime som en time, hvor eleverne bliver fanget af dagens emne. Der er en skov af hænder, når hun stiller spørgsmål, og eleverne forsætter med at diskutere indbyrdes, efter timen er slut.


Dagligstue

”Vi er et lille, hyggeligt og hjemligt gymnasium, hvor alle kender alle. På gangene opfører eleverne sig som om, det er deres dagligstue,” siger Anne.

”De tre år på gymnasiet er en tid til fordybelse og personlig udvikling. Der er et overskud på stedet. Man har plads til at være sig selv, og som lærere værner vi om vores elever og holder dem motiverede. Det er en hjertesag for os, at eleverne kommer godt igennem deres tre år hos os, siger Anne”

ZBC HTX Ringsted - Mød læreren Anna Solbjerg i Ringsted

Et åbent og omfavnende gymnasium

”Det er op til eleverne selv at få noget ud af deres gymnasietid,” siger Esben Kold Lykkegaard

Esben Kold Lykkegaard underviser i historie og idéhistorie på HHX/HTX ZBC i Ringsted. Det har han gjort siden 2015.

”Jeg underviser både HHX’ere og HTX’ere. Når eleverne fordyber sig i stoffet i mine timer, er det vejen til give dem forståelse for historien og det samfund, de er borgere i,” siger Esben.


Engagerede elever

”Jeg forsøger at gøre min undervisning så afvekslende som muligt. Eleverne har indflydelse på, hvordan undervisningen foregår. Historie er jo et diskussionsfag. Det skal ikke være mig, der taler hele tiden. Ofte begynder vi timerne med computerne lukkede. Vi drøfter, hvad dagens emne og opgave er. Eleverne skal engagere sig i timerne og bringe deres synspunkter i spil. Det er med til at hjælpe dem til at forstå den verden, de er en del af, og hvorfor den ser ud, som den gør,” siger Esben.

Han er optaget af dialogen med eleverne, der er meget forskellige. Nogle er meget sociale og åbne, mens andre er mere indadvendte. Esben er sammen med eleverne involveret i planlægning af fester, brobygning, elevrådet og idrætsarrangementer.


Initiativ

Han betegner miljøet på skolen som ”åbent og omfavnende”. Der er ikke langt mellem lærere og elever, og eleverne opfordres til at tage initiativ og sætte gang i nye ting til gavn for fællesskabet. Som eksempel nævner Esben skolens pantbod, som fyldes op med returflasker, og overskuddet gives til velgørende formål. Det gælder også ved fester, hvor der doneres fem kroner til foreninger for hver alkohollfrie genstand, der sælges, da festudvalget ønsker fokus på alkohol- og festkultur.

”Det er op til eleverne selv at få noget ud af deres gymnasietid. De har selv ansvaret for at prøve tingene af og involvere sig i de events og projekter, som gymnasiet deltager i. Fx omkring innovation og iværksætteri.”


En stor familie

”Vi har plads til alle. Dem der vil studere verden gennem et mikroskop, dem der har en masse energi og mange ideer, og dem der vil være selvstændige og starte eget firma, som tre af vores tidligere elever netop har gjort. Vi er et gymnasium med stor åbenhed, næsten som én stor familie, hvor alle har mulighed for at lære og udvikle sig. Kom og vær med,” lyder opfordringen fra Esben.

ZBC HTX ringsted - Mød læreren Esben Kold Lykkegaard i Ringsted

Det er fedt at være nørdet på HTX

”Eleverne kan føle sig hjemme her på stedet. Vi er jo ikke en stor undervisningsmaskine, men netop en lille skole, hvor der er er plads til at den enkelte elev bliver hørt i hverdagen,” siger Kasper Jensen.

”På HHX/HTX ZBC i Ringsted har vi nære lærer-elev-relationer. Eleverne føler sig hjemme. Vi er ikke en undervisningsmaskine, men netop en lille skole, hvor der er en hel vildt god atmosfære.”

Sådan siger designlærer Kasper Jensen, som er uddannet industriel designer fra Kunstakademiets Designskole i København.


Tryghed

”Jeg forsøger at være en lærer, der har et godt forhold til eleverne, så rammerne i undervisningen ikke opfattes som formelle. Det giver en bedre kontakt til eleverne og skaber tryghed i dialogen om faglige og nørdede ting” siger Kasper, der underviser HHX’ere og HTX’ere i design ”Nogle elever er nørdede omkring computere, nogle er nørdede omkring kunst og nogle er nørdede omkring teknik og værktøj.”

Projekter

”Min designundervisning er meget projektorienteret. Jeg holder typisk et oplæg for klassen, hvor der er en kombination af teori og praksis. Et oplæg kunne f.eks. handle om, at eleverne skal designe en ny skolebygning eller skabe en ny identitet til et flyselskab. Herefter skal eleverne løse opgaven i grupper, hvor jeg går rundt og sparer med dem om, hvilke løsninger de forestiller sig, og hvordan de konkret kan gribes an. Denne form for dialogbaseret undervisning udgør 90 procent af mine timer.” siger Kasper.

Designundervisningen handler blandt andet om arkitektur, design af spil, udarbejdelse af visuel identitet til virksomheder og fremstilling af møbler og andet industrielt design.

”En god undervisningstime er en kombinationen af, at eleverne får noget fagligt ud af dagens emne, og at de deltager i dialogen. Det gør, at eleverne har haft en sjov og interessant time. Jeg lægger vægt på, at de ting, vi beskæftiger os med i timerne har med virkeligheden at gøre. Jeg inddrager gerne produkter, som eleverne selv kender til og bruger i dagligdagen” siger Kasper.

Sammenhold

Han oplever, at rigtig mange eleverne brænder for et særligt område, som de går ”all in” på, hvilket der er plads til på HHX og HTX i Ringsted.

”Det er nemlig fedt at være nørdet på vores gymnasium. Vi har et godt sammenhold og holder en uformel tone – derudover har vi har høj faglighed, hvilket vi ikke går på kompromis med” siger Kasper.

ZBC HTX Ringsted - Mød læreren Kasper Jensen i Ringsted