Optagelse på STU

Læs mere om, hvordan du bliver optaget på en særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Hvordan kommer jeg i gang med STU


Det er din sagsbehandler i din kommune eller din UU-vejleder, der sammen med dig og eventuelt dine forældre, indstiller til, at du bliver optaget på et STU-forløb.

ZBC STU | Elev ved computer

Har du spørgsmål om STU?

Ring eller skriv til Henrik Deleuran, STU-ansvarlig. E-mail: hede@zbc.dk eller tlf. 22 17 88 40