Praktisk info

Læs mere om at få en elev, find links og få hjælp som virksomhed

Vi benytter praktikpladsen.dk, som er et værktøj, der gør kommunikationen mellem elever, virksomheder og oplæringscentret let og effektiv. Ud over en mere effektiv kommunikation giver værktøjet praktikpladsen.dk også adgang til 95 % af de opslåede elevpladsstillinger på nettet gennem Danmarks førende elevpladsformidling elevplads.dk.

Sådan udformer du en uddannelsesaftale

Uddannelsesaftalen er den bindende aftale mellem arbejdsgiver og elev/lærling, og fungerer som elevens ansættelseskontrakt. Den opfylder (så vidt muligt) reglerne om arbejdsgivers pligt til oplysning af den ansatte, som gælder nationalt og i EU sammenhæng (- vedr. løn, ferie, vilkår for ansættelsesforholdet, registre m.v.). Som arbejdsgiver har I pligt til at oplyse om alle væsentlige forhold vedrørende ansættelsesforholdet - også det, der ikke fremgår af den trykte tekst.

Find blanket til uddannelsesaftale
  

Andre relevante links:

Uddannelsesnævnet

Undervisningsministeriet

Brug for hjælp?  Eller har I spørgsmål til, hvordan I udfylder uddannelsesaftalen, så kontakt vores lærepladskonsulenter.

ZBC praktisk info for virksomheder - elever ved computer