Praktisk info

Læs mere om at få en elev, find links og få hjælp som virksomhed

Uddannelsesaftale

Vi benytter praktikpladsen.dk, som er et værktøj, der gør kommunikationen mellem elever, virksomheder og oplæringscentret let og effektiv. Ud over en mere effektiv kommunikation giver værktøjet praktikpladsen.dk også adgang til 95 % af de opslåede elevpladsstillinger på nettet gennem Danmarks førende elevpladsformidling elevplads.dk.

Andre relevante links:

Uddannelsesnævnet

Undervisningsministeriet

Brug for hjælp?  Eller har I spørgsmål til, hvordan I udfylder uddannelsesaftalen, så kontakt vores lærepladskonsulenter.

ZBC praktisk info for virksomheder - elever ved computer

Specialpædagogisk støtte (SPS) på lærepladsen

SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk støtte.

SPS er særlig støtte, som skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre deres uddannelse.

Støtten bliver bevilliget af STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). 

Det er muligt at få sin SPS-støtte med på sin læreplads.

Elever, der er berettiget til SPS-støtte, kan tage støttetimer med, når de starter i oplæring. Støtten foregår typisk på lærepladsen med en støttegiver derfra evt. i kombination med elevens SPS-mentor på skolen.

Overgangen mellem skole og oplæring kan være en svær udfordring, og det kan give tryghed for eleven at vide, at lærepladsen er opmærksom på elevens støttebehov. Det kan fx være hjælp til at forholde sig til nye omgivelser og relationer og støtte til at overskue de daglige opgaver.

En evaluering af SPS på ungdomsuddannelserne fra EVA i 2021 viser, at elever og lærlinge, der har modtaget SPS, har mindre eller samme sandsynlighed for frafald sammenlignet med elever og lærlinge, der ikke har modtaget SPS.