Uddannelsesaftale

Din virksomhed skal altid have en uddannelsesaftale med eleven. Der findes flere forskellige uddannelsesaftaler

Når I som virksomhed ansætter elever, skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven skal uddannes inden for. 

Og der skal altid foreligge en underskrevet uddannelsesaftale for at et læreforhold er gyldigt. Aftalen er en kontrakt mellem virksomheden og eleven og skal følge lov om erhvervsuddannelser.  

Uddannelsesaftalen skal udfyldes, underskrives og indsendes til ZBC, der registrerer aftalen og opbevarer det originale dokument. Både virksomhed og elev får tilsendt en kopi af aftalen.

ZBC sørger for en eventuel godkendelse af virksomheden og indkalder eleven til skoleophold.

Find blanket til uddannelsesaftale 

Se de forskellige typer uddannelsesaftaler herunder.

ZBC uddannelsesaftaler - gartnerelev arbejder ude