Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Ulrik Lyngaard

+45 2519 2825

International marketing

HHX • Næstved: Lær om den internationale handel og hvordan man sælger i en global verden!

Vil du gerne forstå verden og de forskellige kulturer? Vil du gerne forstå den internationale handel? Vil du vide, hvordan du profilerer en virksomhed og sælger dine produkter i hele verden? Så er studieretningen "International marketing" noget for dig.

Du har Afsætning A og International økonomi A. Du lærer om den internationale handel, og hvordan man markedsfører produkter på verdensmarkedet. Du vil også få indblik i forskellige kulturer, og hvordan sprog og kultur hænger sammen med handel. Du lærer også, hvordan globale økonomiske forandringer og beslutninger har indflydelse på Danmark og danske virksomheder.

Du kan  læse  videre  på CBS eller andre universiteter og få en karriere som projektleder, konsulent eller selvstændig.

 • I 1. g arbejder vi med USA. Vi arbejder i temaer på engelsk om bl.a. amerikansk kultur, værdier og begrebet ”Frontier Heritage”.

 • I 2. g udvides det tematiske fokus til politik og moderne samfundsforhold med makroanalytisk landeanalyse samt danske virksomheders aktiviteter i USA.

  Studieturen går til Seattle med undervisning i marketing på University of Washington.
 • I 3. g har vi fokus på emnet ”Overtourism”, turismens samfundsmæssige betydning, herunder effekten af ’overcrowding’ og branchens afsætningsmæssige udfordringer.

Prøv det i virkeligheden

Undervisningen tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, så du får koblet teori med praksis. Det betyder, at vi har en tæt kontakt til erhvervslivet, hvor du vil være med til finde løsninger på virksomheders reelle udfordringer.

Du kommer til at møde flere forskellige nationale og internationale virksomheder og vil komme på besøg i en erhvervsorganisation eller Nationalbanken. Ligesom der vil være arrangementer med gæsteforedragsholdere om kultur, mennesker og samfundsforhold.

Vi arbejder projektorienteret, og der er ofte flere fag inddraget, når du skal løse problemstillinger. Vi har et generelt fokus på samspillet mellem fagene og toner vores fag og undervisning mod erhvervslivet.

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved computere

Karriere og videreuddannelse

Med en studentereksamen fra HHX kan du læse videre på et hav af videregående uddannelser. Og med en eksamen fra studieretningen "International marketing" kan du  for eksempel læse  videre  på:

 • CBS
 • Erhvervsakademier
 • Professionshøjskoler
 • Universiteter

Du drømmer sikkert om en fremtid, hvor du arbejder som:

 • Projektleder
 • Konsulent
 • Brandmanager
 • Selvstændig i din egen virksomhed

Eller du arbejder med at markedsføre og sælge produkter på verdensmarkedet.

Tjek "Adgangskortet", hvor du kan se, hvilke uddannelser forskellige studieretninger med konkrete fag giver adgang til.

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved tavle

Grundforløb og studieretning

Du starter på grundforløbet, der varer 3 måneder.  På grundforløbet  bliver du introduceret til de forskellige  studieretninger og typer  af  videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er  målrettet mod. 

Du skal først endeligt vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.   

Uddannelsen varer i alt 3 år.

 

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved computere

Søg ind

Du søger ind via optagelse.dk. Se mere om optagelse længere nede.

Søg ind via optagelse.dk

Efter dit forløb på HHX kan du ansøge om Praktik i udlandet (PIU), hvor du kan komme til Tyskland eller England og arbejde hos en international virksomhed i et år, samtidig med at du tager en kontorassistentuddannelse.

Se video med tidligere PIU-elev her

Du søger ind via optagelse.dk

Adgangskrav for optaget 2018:

 • Minimum  afsluttet 9.  eller 10. klasse
 • Erklæret uddannelsesparat til gymnasiet 

Der er optagelsesprøver for dem, der er indstillet til det af deres skole. 

Se mere om optagelsesprøver

Studieretningsfag
• Afsætning A
• International økonomi A

Obligatoriske fag
• Dansk A
• Engelsk A
• Virksomhedsøkonomi B
• Historie B
• Matematik B
• Samfundsfag C
• Erhvervsjura C
• Informatik C
• 2. fremmedsprog: Tysk, Fransk, Spansk eller Kinesisk

Valgfag – eksempelvis:
• Virksomhedsøkonomi A
• Mediefag C/B
• Informatik B
• Design C/B
• Kulturforståelse C/B
• Psykologi C/B

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter. 

Læs mere om SU  

Går du i 8. klasse kan du vælge at komme i Introduktion hos os. 

I 9. og 10 klasse kan du komme i Brobygning.

Både Introduktion og Brobygning giver en oplevelse af, hvordan det er at gå på HHX Næstved.

Se mere om Introduktion og Brobygning

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores vejledere.

Optagelse