HHX Juralinjen

På studieretningen Jura på HHX hos ZBC Næstved bliver du klædt på til videregående uddannelser, der åbner døre til erhvervslivet fx som advokat.

På studieretningen Jura på HHX hos ZBC Næstved bliver du klædt på til videregående uddannelser, der åbner døre til erhvervslivet fx som advokat. Som elev på studieretningen Jura får du et bredt kendskab til juridiske begreber og principper. Erhvervsjura omfatter fx emner som erstatningsret, konkurs, indgåelse af aftaler, markedsføring, inkasso, international køberet mv. Juridisk metode bliver en del af din fremtidige værktøjskasse, så du kan arbejde med juridiske udfordringer – både forebyggende og konfliktløsende.

 

På studieretningen Jura på HHX i Næstved har du studieretningsfagene International Økonomi A og Afsætning A. Fagene international økonomi, erhvervsret og afsætning tæt sammen, når aktuelle samfundsudfordringer vendes fra hver deres vinkel. International økonomi giver dig den samfundsøkonomiske (makroøkonomiske) forståelse af udfordringerne, erhvervsret kigger på den juridiske vinkel og afsætning bidrager med viden om erhvervslivets strategier overfor økonomiske og politiske udfordringer.

 

Undervisningen på Jura-studieretningen består af teori og løsning af virkelighedsnære cases, og du lærer at argumentere juridisk. Du stifter bekendtskab med paragraffer og domme på et niveau, der passer til gymnasiet. Studieudflugter til fx Landsretten og andre juridiske institutioner er en del af uddannelsen.

 

I mange tværfaglige forløb vil jura indgå som et vigtigt parameter og vise den nære tilknytning, der er mellem fx Markedsføringsloven og afsætning. Jura på HHX Næstved er en gymnasial uddannelse, som giver dig en stærk teoretisk baggrund og forudsætninger for at koble denne til analyser af virkeligheden. En faglig kombination der er meget efterspurgt i både det private og offentlige erhvervsliv.

 

Erhvervsjura på HHX Næstved er en uddannelse, som giver dig en stærk teoretisk baggrund og forudsætninger for at koble denne til analyser af virkeligheden. En kombination der er meget efterspurgt i både det private og offentlige erhvervsliv.

Download PDF

Prøv det i virkeligheden

Undervisningen tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, så du får koblet teori med praksis. Det betyder, at vi har en tæt kontakt til erhvervslivet, hvor du vil være med til finde løsninger på virksomheders reelle udfordringer.

Du kommer til at møde flere forskellige nationale og internationale virksomheder og vil komme på besøg i en erhvervsorganisation eller Nationalbanken. Ligesom der vil være arrangementer med gæsteforedragsholdere om kultur, mennesker og samfundsforhold.

Vi arbejder projektorienteret, og der er ofte flere fag inddraget, når du skal løse problemstillinger. Vi har et generelt fokus på samspillet mellem fagene og toner vores fag og undervisning mod erhvervslivet.

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved computere

Karriere og videreuddannelse

Med en studentereksamen fra Juralinjen kan du blandt andet læse videre på:

  • CBS
  • Erhvervsakademier
  • Professionshøjskoler
  • Universiteter

Du drømmer sikkert om en fremtid, hvor du arbejder som:

  • Ledelseskonsulent i et konsulenthus
  • Som ansat i et ministerium, region eller kommune
  • Økonomisk rådgiver

I en interesseorganisation

Tjek "Adgangskortet", hvor du kan se, hvilke uddannelser forskellige studieretninger med konkrete fag giver adgang til.

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved tavle

Grundforløb og studieretning

Du starter på grundforløbet, der varer 3 måneder.  På grundforløbet  bliver du introduceret til de forskellige  studieretninger og typer  af  videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er  målrettet mod. 

Du skal først endeligt vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.   

Uddannelsen varer i alt 3 år.

 

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved computere

Søg ind

Du søger ind via optagelse.dk. Se mere om optagelse længere nede.

Søg ind via optagelse.dk

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores studievejledere.

Optagelse