Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Ulrik Lyngaard

+45 2519 2825

Økonomi Classic

HHX • Næstved: Få  styr på finans og økonomi!

Hvilken salgsstrategi giver virksomheden de bedste vækstmuligheder? Hvordan påvirker du forbrugerne til at købe virksomhedens produkter? Og hvordan får man økonomien og marketingbudgettet til at hænge sammen? Vil du gerne have svar på de spørgsmål, så er studieretningen "Økonomi Classic" lige dig!

Du har Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A. Du får viden om virksomheders opbygning, økonomi og finansiering. Du vil også få viden om det globale marked og aktiemarkedet.

Det er interessen for og arbejdet med økonomiske problemstillinger, der binder studieretningen sammen. Studieretningsfagene gør det muligt at arbejde med økonomi på både mikro- og makroniveau, lokalt, nationalt og globalt. 

Studieretningen giver et solidt afsæt til at læse videre på eksempelvis CBS og andre universiteter -  især inden for økonomiske og finansielle uddannelser. 

 • I 1. g fokuseres på lokale virksomheder og klassearrangementer til styrkelse af faglighed, fællesskab og kommunikation.

 • I 2. g fokuseres på Europa, særligt EU og EU’s betydning for danske virksomheder og dansk landbrug.

  Studieturen går til London med fokus på byen som internationalt finansielt centrum.

 • I 3. g udvides fokus til det globale med besøg hos fx Danida og Økonomisk Institut på KU.

Prøv det i virkeligheden

Undervisningen tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, så du får koblet teori med praksis. Det betyder, at vi har en tæt kontakt til erhvervslivet, hvor du vil være med til finde løsninger på virksomheders reelle udfordringer. Du får også mulighed for at komme ud og deltage i innovationsmesser, konferencer og camps i ind- og udland, hvor du kommer i kontakt med andre elever og får en stor oplevelse.

Du kommer til at møde flere virksomheder og du vil arbejde med deres virkelige udfordringer. Vi arbejder projektorienteret, og der er ofte flere fag inddraget, når du skal analysere, forstå og løse problemstillinger. Vi har et generelt fokus på samspillet mellem fagene og toner dem altid mod erhvervslivet. 

Samarbejde og fordybelse går hånd i hånd, og du vil i løbet af dine tre år gennemgå en stor faglig og personlig udvikling.

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved tavle

Karriere og videreuddannelse

Med en studentereksamen fra HHX kan du læse videre på et hav af videregående uddannelser. Og med en studentereksamen fra "Økonomi Classic" kan du  blandt andet læse  videre  på:

 • CBS
 • Erhvervsakademier
 • Professionshøjskoler
 • Universiteter

Du drømmer sikkert om en karriere som:  

 • Finansiel rådgiver for virksomheder 
 • Finans- eller markedsøkonom
 • Revisor eller aktuar

Eller at arbejde inden for:

 • Samfundsøkonomi eller international handel
 • Kunders privatøkonomi
 • Udenrigshandel 

Tjek ug.dk's "Adgangskortet", hvor du kan se, hvilke uddannelser du kan søge ind på afhængig af dine konkrete fag. 

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved computere

Grundforløb og studieretning

Du starter på grundforløbet, der varer 3 måneder. På grundforløbet  bliver du introduceret til de forskellige  studieretninger og typer  af  videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er  målrettet mod. 

Du skal først endeligt vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.   

Uddannelsen varer i alt 3 år.

ZBC HHX uddannelse - elever arbejder ved computer

Søg ind

Du søger ind via optagelse.dk. Se mere om optagelse længere nede.

Søg ind via optagelse.dk

Efter dit forløb på HHX kan du ansøge om Praktik i udlandet (PIU), hvor du kan komme til Tyskland eller England og arbejde hos en international virksomhed i et år, samtidig med at du tager en kontorassistentuddannelse.

Se video med tidligere PIU-elev her

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International økonomi A

Obligatoriske fag

 • Afsætning B 
 • Dansk A 
 • Engelsk A 
 • Erhvervsjura C 
 • Historie  B 
 • Informatik  C 
 • Matematik  B
 • 2. fremmedsprog: Tysk, Fransk, Spansk eller Kinesisk 

Valgfag - eksempelvis

 • Afsætning A
 • Matematik A
 • Finansiering C/B

Du søger ind via optagelse.dk

Adgangskrav for optaget 2018:

 • Minimum  afsluttet 9.  eller 10. klasse 
 • Erklæret uddannelsesparat til gymnasiet

Der er optagelsesprøver for dem, der er indstillet til det af deres skole. 

Se mere om optagelsesprøver

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter. 

Læs mere om SU 

Går du i 8. klasse kan du vælge at komme i Introduktion hos os. 

I 9. og 10 klasse kan du komme i Brobygning.

Både Introduktion og Brobygning giver en oplevelse af, hvordan det er at gå på HHX Næstved.

Se mere om Introduktion og Brobygning

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores vejledere.

Optagelse