Kontakt

Har du brug for hjælp? Så kontakt

Nicklas Larsen Frederiksen

+45 4133 0118

Få en personlig rundvisning

Kom og besøg os frem til den 28. februar 2021

Skriv til Nicklas Larsen

ASF - Teknisk gymnasium

HTX Slagelse: En særligt tilrettelagt studieretning for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser, og for dig, der har interesse for matematik og naturvidenskab

Har du en ASF-diagnose, og interesserer du dig for naturvidenskabens verden? Er du god til tal og systemer? Lyder struktureret undervisning i trygge rammer som noget for dig? Hvis ja, så er ASF-klassen lige noget for dig!

Studieretningen på ASF-linjen er ’Robotteknologi’, med fagene Matematik A, Teknikfaget udvikling og produktion A, og Programmering B. Du vil også lære en masse matematik, som du skal bruge i kombination med forskellige programmeringssprog.

Du vil med denne studieretning få et solidt afsæt til at søge ind på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Hverdagen

Undervisningen tager udgangspunkt i en fast struktur med overskuelighed, gentagelse, synliggørelse og tydeliggørelse. På uddannelsen bliver du en del af et netværk, der støtter dig. Du får for eksempel en ressourceperson, som følger dig igennem hele din uddannelse og hjælper dig, hvis du har brug for det. Vi har også tæt kontakt til forældre eller pårørende.

Der er plads til 12 elever i ASF-klassen. Dagen begynder klokken 8.15 og slutter 15.30. Klasseværelset er særligt indrettet med et bord i midten, men du får også din egen arbejdsplads med skrivebord, opslagstavle og reol. Vi har desuden et pauserum, så du kan trække dig tilbage, hvis du får brug for ro.

ZBC HTX ASF uddannelse- elever spiser i ZBC's foodhall

Karriere og videreuddannelse

Med en HTX studentereksamen, kan du komme ind på en lang række videregående uddannelser. En studentereksamen fra ASF-klassen er lige så adgangsgivende til videregående uddannelser som andre gymnasiale eksamener.

Som elev i ASF-klassen kan du få hjælp til at søge ind på videregående uddannelser, søge om SU og så videre. Vi har blandt andet aftaler med DTU, hvor der er særligt tilrettelagte uddannelser for studerende med en ASF-diagnose.

Tjek "Adgangskortet" og se de uddannelser, som du kan komme ind på med de konkrete fag.

ZBC HTX ASF uddannelse - elever kigger i mikroskop

Gameraftener, fester og sport

På HTX er der en række aktiviteter efter skoletid, som du har mulighed for at deltage i. Det kunne eksempelvis være opsætning og udførelse af forårskoncerten, gameraftener med gode præmier, sport, musik eller fester. Festerne på HTX og HHX i Slagelse er meget populære og med stor tilslutning, så det gælder om at købe billetten i god tid.

Er man til det mere faglige, så holder vi også lektieværksted, hvor der er mulighed for lektiehjælp.

ZBC HTX ASF uddannelse - elever slapper af med spil

Søg ind

Generelt søger du ind på en HTX via www.optagelse.dk. Du kan få hjælp af din UU-vejleder.

Vær opmærksom på, du skal sende særlig dokumentation som ansøger til ASF-linjen.

Se mere om optagelse længere nede.

Søg ind via optagelse.dk

Ansøgning efter 9. eller 10. klasse
Hvis du søger ind på denne linje efter 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at sørge for følgende:

 1. Teknisk Gymnasium (HTX) Slagelse skal vælges som din første prioritet
 2. Du skal være "ikke-uddannelsesparat til almen HTX".
 3. I kommentarfeltet skal din UU-vejleder skrive, om han/hun vurderer, at du vil kunne gennemføre en gymnasial uddannelse på en ASF-linje
 4. I feltet "støtteforanstaltninger" skal der skrives "ASF-linjen"

Optagelseskrav
Vær opmærksom på, at der er følgende krav for optaget august 2018, for at du kan optages:

 • Du har gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylder almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog
 • Du skal sende dokumentation for din ASF-diagnose til Teknisk Gymnasium - se nedenfor under dokumentation
 • Du / dine forældre skal udfylde og fremsende samtykkeerklæringer til Teknisk Gymnasium - se nedenfor under dokumentation

Dokumenation
Du skal sende os lægefaglig dokumentation for din ASF-diagnose.

Du/dine forældre skal udfylde og sende samtykkeerklæringer.

Samtykkeerklæringen, hvis du er under 18 år

Samtykkeerklæringen, hvis du er over 18 år

Her kan du hente bemyndigelseserklæring til ansøgning om specialpædagogisk støtte:

Bemyndigelseserklæring

Den nævnte dokumentation skal være modtaget hos os senest den 15. marts

Papirerne kan afleveres personligt eller sendes med post til:
ZBC Teknisk Gymnasium (HTX)
Willemoesvej 4
4200 Slagelse
Att.: Studieadministrationen.

Ansøgning – Allerede på en ungdomsuddannelse

Hvis du allerede er optaget på en ungdomsuddannelse, men ønsker at starte på en HTX ASF-linje, skal du kontakte ASF-linjens daglige leder Nicklas L Frederiksen på 4133 0118 eller nlfr@zbc.dk

Du starter på grundforløbet, der varer tre måneder. På grundforløbet vil du få en grundlæggende introduktion til de fag, du skal have på din studieretning. Efter grundforløbet starter studieretningen, som er ’Robotteknologi’.

Uddannelsen varer i alt tre år.

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Programmering B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Teknologi B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Engelsk B
 • Idehistorie B
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Kom/IT C

Valgfag

I 3. g skal du vælge mellem følgende valgfag:

 • Fysik A
 • Kemi A
 • Engelsk A
 • Samfundsfag B
 • Biologi (B)

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter. 

Læs mere om SU  

Går du i 8. klasse kan du vælge at komme i Introduktion hos os. 

I 9. og 10 klasse kan du komme i Brobygning.

Både Introduktion og Brobygning giver en oplevelse af, hvordan det er at gå på HTX Slagelse.

Kom og få en rundvisning i januar og februar. Ring eller skriv til daglig leder Nicklas L. Frederiksen, 41330118, nlfr@zbc.dk