En international skole

På ZBC har vi fokus på det internationale område. Læs mere om vores forskellige tilbud og samarbejder her.

ZBC er en international skole. Vores formål er dels at udvikle elevers internationale viden og kompetencer. Dels at profilere ZBC som international samarbejdspartner for resten af verdenen.

ZBC - en skole med en international profil

Vi udvikler elevernes internationale viden og kompetencer på flere forskellige måder. Vi arrangerer fx ophold i udlandet gennem EU programmet Erasmus+ eller hjælper elever til at få godkendt praktikpladser i udlandet så eleverne via AUB og PIU-ordningen kan søge om tilskud til praktikophold i udlandet.

Vi tilbyder også vores gymnasieelever at komme på studieture internationalt. For langt de fleste af de internationale programmer, har vi mulighed for at give/yde et økonomisk tilskud.

Vi har mange forskellige muligheder, for de elever, der gerne vil i praktik i udlandet og tone deres faglige profil i en international retning ved at tage en del af uddannelsen hos os i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet. 

Gennem EU søger vi også løbende midler til partnerskabs- og pilotprojekter, som er med til at sikre en høj kvalitet for hele vores skole. Læs mere om vores forskellige projekter her

ZBC international profil - elever bag computer