En international skole

På ZBC har vi fokus på det internationale område. Læs mere om vores forskellige tilbud og samarbejder her.

ZBC er en international skole. Vores formål er dels at udvikle elevers internationale viden og kompetencer. Dels at profilere ZBC som international samarbejdspartner for resten af verdenen.

ZBC - en skole med en international profil

Vi udvikler elevernes internationale viden og kompetencer på flere forskellige måder. Vi arrangerer fx ophold i udlandet gennem EU programmet Erasmus+ eller hjælper elever til at få godkendt praktikpladser i udlandet så eleverne via AUB og PIU-ordningen kan søge om tilskud til praktikophold i udlandet.

Vi tilbyder også vores gymnasieelever at komme på studieture internationalt. For langt de fleste af de internationale programmer, har vi mulighed for at give/yde et økonomisk tilskud.

Vi har mange forskellige muligheder, for de elever, der gerne vil i praktik i udlandet og tone deres faglige profil i en international retning ved at tage en del af uddannelsen hos os i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet. 

Gennem EU søger vi også løbende midler til partnerskabs- og pilotprojekter, som er med til at sikre en høj kvalitet for hele vores skole. Læs mere om vores forskellige projekter her

ZBC international profil - elever bag computer

Ved at være en skole med en stærk, synlig og velforankret international profil vil ZBC blive en mere attraktiv uddannelsesinstitution, der appellerer til en bredere målgruppe af de unge, der skal træffe et uddannelsesvalg efter Folkeskolen.

Implementering af den internationale handlingsplan på ZBC vil desuden bidrage væsentligt til, at skolen lever op til EUD-lovgivningens målsætning om, at eleverne skal bibringes ”viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet ” samt ”fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse”.

(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 367 af 19/04/2016, § 1. Stk. 4.)

Den internationale handlingsplan understøtter desuden ZBCs nuværende strategi inden for alle områder. Læs vores handlingsplan for internationale aktiviteter.

Ved at deltage i konsortiet Danish Consortium for Academic Craftsmanship (DCAC) med IBC Kolding, EUC Syd og TEC er vi med til at byde ind på en række større og mere krævende opgaver i lande som Indien og Kina med stort set hele paletten af EUD og gymnasieuddannelser. Det tætte samarbejde i konsortiet om erfaringsudveksling, uddannelsesprogrammer- og tilbud styrker ZBCs muligheder for at udbrede danske undervisningsmetoder og tilgang til faglighed i andre dele af verdenen. 

Læs mere om konsortiets arbejde her

ZBCs afdeling for uddannelseseksport skal eksportere så mange af skolens uddannelser som muligt for dels at skabe større volumen, en stærkere international profil og have mulighed for at dele den danske undervisningsmodel med resten af verden.

Produkterne varierer fra summer schools i Indien, fælles train the trainer programmer med amerikanske skoler til opbygning af uddannelser og pædagogisk udvikling primært i Saudi Arabien.