Strategi og handlingsplan for internationale aktiviteter på ZBC

Vores formål

ZBC skal tiltrække og fastholde elever ved hjælp af et spændende uddannelsesmiljø med globalt udsyn og internationale kompetencer.

Uddannelsestilbud med internationale elementer skal styrke motivationen blandt eleverne, så de kvalificeres til fremtidens globale arbejdsmarked og opnår større jobsikkerhed.

Samtidig skal internationalisering bidrage til at styrke vores samarbejder nationalt og internationalt med virksomheder, organisationer og undervisningsinstitutioner.

Derfor prioriterer ZBC at deltage i og videreudvikle projekter, der understøtter vores mission: ”Vi uddanner fremtidens arbejdskraft” og vision: ”Uddannelser der forandrer verden”.

Vil du vide mere om internationalisering på EUD eller Gymnasieområdet, kan du hente strategierne og handlingsplanen for ZBC.

ZBC international profil - konditor laver kager

Eleverne skal bibringes viden om internationale forhold

Implementering af den internationale handlingsplan på ZBC vil desuden bidrage væsentligt til, at skolen lever op til EUD-lovgivningens målsætning om, at eleverne skal bibringes ”viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet ” samt ”fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse”.

(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 367 af 19/04/2016, § 1. Stk. 4.)

ZBC international profil - elever ved tavle