Sundhed, omsorg og pædagogik i Køge

På ZBC Køge, kan du tage din uddannelse inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Bliv pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper (SOSU) hos ZBC Køge

Uddannelser inden for sundhed, omsorg og pædagogik

Hos ZBC Køge kan du tage forskellige uddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik. Vi udbyder uddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent.

Har du brug for lidt forberedelse inden du starter på dit grundforløb 2? 
Grundforløb+ (GF+) er et 10-ugers forløb, der forbereder dig til at starte på grundforløb 2. Forløbet er planlagt, så det er tilpasset dig og dine forudsætninger. 

Vil du vide mere om vores næste optag på grundforløb 1, grundforløb 2 eller grundforløb+?
Læs mere her.

Bliv en del af ZBC Køge - start på SOSU

SOSU Køge er lige noget for dig, hvis du har et stort omsorgsgen og godt kan lide at arbejde med mennesker. 

Vores fokus er at gøre dig så dygtig som overhovedet muligt, men også at give dig en oplevelse for livet.

ZBC social- og sundhedsuddannelserne i Køge - social- og sundhedsassistent yder sundhed, pleje og omsorg overfor en borger

Fællesskabet i fokus på ZBC Køge

Det er vigtigt for os at respektere hinanden, og vores ønske er at være med til at skabe nye venskaber og fantastiske oplevelser på tværs af uddannelser. 

Vi bor på Campus Køge sammen med en masse andre uddannelser, så du vil blive en del af et livligt studiemiljø, hvor der er plads til at være ung.

Kom forbi til en snak om uddannelserne og oplev skolen til vores besøgsdage i Køge.

 

 

ZBC social- og sundhedsuddannelserne i Køge - to social- og sundhedsassistenter

Jeg elsker alt ved fagligheden - Katrine, social- og sundhedsassistenteelev

Bliv klogere på hvorfor du skal vælge at blive social- og sundhedsassistent med EUX. De fortæller om deres hverdag på uddannelsen og hvor mange forskellige områder man kan arbejde indenfor, når man uddanner sig indenfor SOSU.

Social- og sundhedshjælper som EUV1

Er du fyldt 25 år? Og har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år fra fx hjemmeplejen, plejecentre eller arbejdspladser, hvor der udføres pleje- og omsorgsopgaver?

Så kan du tage uddannelsen til social- og sundhedshjælper som erhvervsuddannelse for voksne (EUV1). Social- og sundhedshjælperuddannelsen som EUV1 er en kortere teoretisk uddannelse, hvor du har mulighed for at blive faglært på ca. 18 uger. 

Læs mere om social- og sundhedshjælper som EUV1.

Pædagogisk assistent som EUV1

Har du minimum 2 års erhvervserfaring som eksempelvis pædagogmedhjælper eller dagplejer inden for de seneste 4 år? Og er du over 25 år? Uddannelsen er en koretre teoretisk uddannelse. Det betyder, at den blot foregår over 42 uger og gennemføres som ren teori.

Se videoen med Stina, der valgte at tage uddannelsen til pædagogisk assistent som erhvervsuddannelse for voksne. 

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent som EUV1 her.

Job og videreuddannelse på social- og sundhedsområdet

På ZBC Køge kan du uddanne dig til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent.

Fælles for uddannelserne er, at du vil gøre en forskel som nøgleperson for fx børn, ældre, syge eller handicappede.

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på bl.a. hospitaler, plejehjem, dagcentre og institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.

Som pædagogisk assistent kan du eksempelvis søge job i en ungdomsklub, på fritidshjem, på en døgninstitution eller en daginstitution (som børnehaver eller vuggestuer).

Med en uddannelse som social- og sundhedshjælper, kan du arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre. 

Med en uddannelse inden for sundhed, omsorg og pædagogik, har du forskellige videreuddannelsesmuligheder. Dem kan du læse mere om på Adgangskortet her. 

 

ZBC Køge
Campusbuen 40
4600
Køge