Grundforløb+

For dig der har brug for lidt forberedelse, inden du går i gang med din uddannelse på Grundforløb 2

Bliv klar til GF2 på 10 uger

Grundforløb plus (GF+) er et 10 ugers forløb, der gør dig klar til at starte på grundforløb 2. Forløbet er planlagt så det er tilpasset dig og dine forudsætninger.

Gennem forløbet stifter du bekendtskab med det eller de fagområder, du finder interessante. Målet med GF+ er, at du efter de 10 uger er faglig klar til at starte på det ønskede grundforløb 2.

Hos ZBC udbyder vi på GF+ inden for nedenstående hovedområder:

ZBC GF+ - elever ved computer

En blanding af teori og praktik

På GF+ kommer du til at arbejde med en række erhvervsfag samt faget ”Kombinationsfag”. Erhvervsfagene kan fx være: Arbejdspladskultur, Arbejdsplanlægning, Faglig kommunikation samt Metodelære.

I Kombinationsfaget arbejder du med dansk, regning, samfundsfag og praktikpladssøgning. Kombinationsfaget tilrettelægges således at den fagretning du ønsker at fortsætte på inddrages i undervisningen.

Undervisningen er praktisk orienteret, og du vil møde elever fra grundforløb 2 og hovedforløbet for at høre om deres oplevelser.

ZBC grundforløb+ - kokkeelev i køkken

Søg ind på GF+

 • Søg ind på www.optagelse.dk
 • Vælg "erhvervsuddannelse" i feltet "uddannelsesområde"

 • Sæt flueben i et af hovedområderne:
  GF+ Omsorg, sundhed og pædagogik
  GF+ Kontor, handel og forretningsservice
  GF+ Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  GF+ Teknologi, byggeri og transport

 • Vælg herefter område og den ønskede skole

For at starte på GF+ skal du have bestået dansk og matematik.

 • GF+ afsluttes ikke med en prøve
 • Erhvervsfagene og kombinationsfaget bliver bedømt ”bestået/ikke bestået”
 • Du får et bevis, når du har gennemført GF+

ZBC afholder optagelsesprøver i dansk og matematik for alle, der ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse på ZBC.

Vi har løbende optagelsesprøver.
Læs mere om optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne

ZBC grundforløb+ - elever i værkstedet

ZBC afholder optagelsesprøver i dansk og matematik for alle, der ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse på ZBC.

Vi har løbende optagelsesprøver.

Læs mere om optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne