SU (Statens uddannelsesstøtte)

Kan du få Statens Uddannelsesstøtte? Se dine muligheder for at få SU, når du vælger en uddannelse på ZBC

Hvem kan modtage SU?

Under uddannelse er du berettiget til SU, hvis du opfylder følgende krav:
  • Du skal være over 18 år, og over 20 år for at få udeboende SU.
  • Du skal gå på en uddannelse, som er godkendt til SU
  • Du skal være dansk statsborger. Udenlandske statsborgere har mulighed for at få SU, hvis de opfylder nogle særlige betingelser.
  • Du skal være studieaktiv. Der er forskellige regler for studieaktivitet, alt afhængig af om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Det er dog vigtigt, at hvis du modtager SU, så må du ikke modtage anden offentlig støtte til leveomkostninger ved siden af. Du må gerne have et fritidsjob, men du må ikke tjene for meget ved siden af din SU. Det beløb, som du må tjene ved siden af, kaldes et fribeløb, og tjener du over dette, så skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Du kan allerede søge SU på grundforløbet, hvis du opfylder ovenstående krav.
ZBC statens uddannelsesstøtte SU - elev ved computer