SU

Kan du få Statens Uddannelsesstøtte? Se her

Ferielukning i juli

SU-kontoret holder ferielukket fra den 12.7 – til 23.7.21.

Fra den 26.7.21 kan du kontakte os via mail su@zbc.dk eller på 72422510, hvis ikke du kan finde løsningen på su.dk

Ferielukning på SU-kontoret - elev på ferie

Hvem kan modtage SU?

Under uddannelse er du berettiget til SU, hvis du opfylder følgende krav:
  • Du skal være over 18 år, og over 20 år for at få udeboende SU.
  • Du skal gå på en uddannelse, som er godkendt til SU
  • Du skal være dansk statsborger. Udenlandske statsborgere har mulighed for at få SU, hvis de opfylder nogle særlige betingelser.
  • Du skal være studieaktiv. Der er forskellige regler for studieaktivitet, alt afhængig af om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Det er dog vigtigt, at hvis du modtager SU, så må du ikke modtage anden offentlig støtte til leveomkostninger ved siden af. Du må gerne have et fritidsjob, men du må ikke tjene for meget ved siden af din SU. Det beløb, som du må tjene ved siden af, kaldes et fribeløb, og tjener du over dette, så skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Du kan allerede søge SU på grundforløbet, hvis du opfylder ovenstående krav.
ZBC statens uddannelsesstøtte SU - elev ved computer

SU er opdelt i fire kvartaler. Du har ret til SU fra kvartalet efter, at du er fuldt 18 år. De fire kvartaler er januar-marts, april-juni, juli-september og oktober-december. Fylder du eks. 18 år den 3. maj, har du ret til SU fra den 1. juli.

Når du skal søge SU, kan du tidligst søge det én måned før, den dato du kan få SU fra. Hvis du eksempelvis kan få SU fra den 1. juli, så kan du tidligst søge SU den 1. juni.

Selve det at søge SU skal du gøre på www.su.dk, og herinde kan du også læse mere om reglerne for SU. 

SU udbetales én gang om måneden og er forudbetalt. Størrelsen på din SU afhænger af, hvilken uddannelse som du er i gang med, hvor du bor (om du bor ude- eller hjemme), og hvor gammel du er. Du kan læse meget mere om SKAT, SU og SU-lån her.

Hvis du er forælder, så har du mulighed for at få særlig støtte. Læs mere inde på www.su.dk.

Kontakt SU-teamet på ZBC på tlf. 72 42 25 10 og hør mere om dine muligheder for SU.

 

 

 

Inden du søger din SU, er der nogle ting, som du skal være opmærksom på. Det tager cirka 2-3 uger fra du søger SU til din SU-ansøgning er godkendt hos SU-styrelsen. Herudover skal du have styr på følgende:

  • Du skal have et gyldigt NEM-ID. Har du ikke dette, kan du bestille det på www.nem-id.nu eller ved at gå på dit lokale borger-servicecenter.
  • Du skal have en nem-konto i din bank.
  • Du skal være optaget på en uddannelse. Du kan tidligst søge om SU en måned inden, at du starter på en uddannelse.
  • Du skal være fyldt 18 år, og være opmærksom på, at du først kan få SU kvartalet efter du er fyldt 18.
  • Du skal have oprettet en E-boks på www.e-boks.dk
Hvis du skifter uddannelsesretning undervejs i din uddannelse, følger din SU ikke med. Det betyder, at du skal søge om SU igen. Du skal være opmærksom på, at alle meddelelser som vedrører din SU bliver sendt til din e-boks.