Tilbud til grundskolen

ZBC tilbyder en bred vifte af aktiviteter til grundskolen - både ude på skolerne og på ZBC

Få besøg af ZBC på din skole

 

ZBC’s Eventteam tager ud på grundskoler i hele Region Sjælland med en bred vifte af aktiviteter. Måske har du allerede hørt om ”EUD på Spil”, "Uddannelser på spil" og ”Vælg med hjertet”? Aktiviteterne er især henvendt til 7. og 8. klasse, og vi tilbyder at komme og besøge jer ude på skolen. Du kan læse mere om ovenstående aktiviteter, samt vores andre tilbud i vores katalog herunder.

Du er velkommen til at kontakte Eventteamet for at booke et besøg - eller for at høre, hvad vi kan tilbyde på jeres skole. 
E-mail: event@zbc.dk

ZBC & grundskolen - elever ved tavle

Til uddannelsesvejlederen

Er du UU-vejleder eller UUV'er i grundskolen? 

Måske har du allerede mødt ZBC's Eventteam, og har forløb i kalenderen? Ellers kommer vi forhåbentlig snart til at møde hinanden. 

Herunder kan du finde en kort introduktion til nogle af vores tilbud til grundskolen, men også de foldere, som vi deler ud på skoler, til uddannelsesmesser og uddannelsesdage og -aftner. 

Valgfag på ZBC

”Hvordan er det at gå på en erhvervsuddannelse?”. Det kan være svært at forklare de unge. Der er mange muligheder, og det er ikke altid til at forstå, hvad uddannelserne handler om.

ZBC samarbejder med flere grundskoler om udbud og afvikling af valgfag. Valgfaget og undervisning kan efter aftale afvikles på skolen eller på ZBC - i ZBC’s faglokaler og med ZBC’s faglærere.

ZBC tilrettelægger undervisningen efter UVM’s retningslinier for timetal, fælles mål, læseplaner og vejledninger i et tæt samarbejde med kommunen, grundskolens ledelse og grundskolens lærere.

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat.
E-mail: mbdy@zbc.dk
Telefon: 2583 0575

ZBC valgfag - kokkeelever i køkkenet

STU - særligt tilrettelagt uddannelse

 

På ZBC i Ringsted har vi tre faglige linjer for unge med særlige behov: en værkstedslinje, en Food-linje og en IT-linje. Uddannelserne er særligt tilrettelagt til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der gør det umuligt at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.