Tilbud til grundskolen

ZBC tilbyder en bred vifte af aktiviteter til grundskolen - både ude på skolerne og på ZBC

Få besøg af ZBC på din skole

 

ZBC’s Eventteam tager ud på grundskoler i hele Region Sjælland med en bred vifte af aktiviteter. Måske har du allerede hørt om ”EUD på Spil”, ”Vælg med hjertet” og "Uddannelser på spil"? Vi har aktiviteter for 7., 8. og 9. klasse.

Eller kontakt Event og hør mere om, hvad vi kan tilbyde på jeres skole:
E-mail: event@zbc.dk

ZBC & grundskolen - elever ved tavle

Til uddannelsesvejlederen

Dette afsnit er til dig, der arbejder du som UU-vejleder eller UUV'er i grundskolen.

Vi har måske mødtes ude i folkeskolerne, når ZBC har været på besøg – ellers kommer vi forhåbentligt til det.

Valgfag på ZBC

”Hvordan er det, at gå på en erhvervsuddannelse?”. Det kan være svært at forklare de unge. Der er mange muligheder, og det er ikke altid til at forstå, hvad uddannelserne handler om.

Derfor har ZBC samarbejde med flere grundskoler om udbud og afvikling af valgfag. Valgfaget og undervisningen kan efter aftale afvikles på skolen eller på ZBC - i ZBC’s faglokaler og med ZBC’s faglærere.

ZBC tilrettelægger undervisningen efter UVM’s retningslinier for timetal, fælles mål, læseplaner og vejledninger i et tæt samarbejde med kommunen, grundskolens ledelse og grundskolens lærere.

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat.
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575

ZBC valgfag - kokkeelever i køkkenet

STU - særligt tilrettelagt uddannelse

 

På ZBC i Ringsted har vi tre faglige linjer for unge med særlige behov, en værkstedslinje, en Food linje og en IT linje. Uddannelserne er særligt tilrettelagt til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der gør det umuligt at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.