Tilbud til grundskolen

ZBC tilbyder en bred vifte af aktiviteter til grundskolen - både ude på skolerne og på ZBC

Få besøg af ZBC på din skole

 

ZBC’s Eventteam tager ud på grundskoler i hele Region Sjælland med en bred vifte af aktiviteter. Måske har du allerede hørt om ”EUD på Spil” og ”Vælg med hjertet”? Vi har aktiviteter for 7., 8. og 9. klasse.

Eller kontakt Event og hør mere om, hvad vi kan tilbyde på jeres skole:
E-mail: event@zbc.dk

ZBC & grundskolen - elever ved tavle

Til uddannelsesvejlederen

Dette afsnit er til dig, der arbejder du som UU-vejleder eller UUV'er i grundskolen.

Vi har måske mødtes ude i folkeskolerne, når ZBC har været på besøg – ellers kommer vi forhåbentligt til det.

ZBC’s Eventteam tager ud på grundskoler i hele Region Sjælland med en bred vifte af aktiviteter.

Udover forløb til udskolingen, tilbyder vi forløb til både lærere og forældre, både ved forældremøder, lærerkurser eller større arrangementer.

Bookingerne finder sted i samarbejde med jer uddannelsesvejledere, da det på den måde kan understøtte det arbejde I udfører i skolerne.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke et forløb, så kan du altid skrive til: event@zbc.dk.

 

I kan læse mere om vores tilbud til grundskolerne her:
Events målrettet 7., 8. & 9. klasserne og deres forældre

Vi har en masse materialer, som vi benytter, når vi præsenterer vores mange uddannelser, og nedenfor har vi samlet disse materialer i elektronisk form, så de altid er nemme at finde frem.

Materialerne kan bestilles hjem i fysiske eksemplarer, ved at skrive til: event@zbc.dk.

Valgfag på ZBC

”Hvordan er det, at gå på en erhvervsuddannelse?”. Det kan være svært at forklare de unge. Der er mange muligheder, og det er ikke altid til at forstå, hvad uddannelserne handler om.

Derfor har ZBC samarbejde med flere grundskoler om udbud og afvikling af valgfag. Valgfaget og undervisningen kan efter aftale afvikles på skolen eller på ZBC - i ZBC’s faglokaler og med ZBC’s faglærere.

ZBC tilrettelægger undervisningen efter UVM’s retningslinier for timetal, fælles mål, læseplaner og vejledninger i et tæt samarbejde med kommunen, grundskolens ledelse og grundskolens lærere.

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat.
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575

ZBC valgfag - kokkeelever i køkkenet

Obligatoriske valgfag

 

Kommunale valgfag

 

Pris og andre valgfag

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat. Skulle du mangle et valgfag medvirker ZBC gerne til udviklingen af andre valgfag i samarbejde med skolen eller kommunen. Kontakt:

Michael Bang Dyrehave
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575

Obligatoriske valgfag

 

Kommunale valgfag

 

Pris og andre valgfag

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat. Skulle du mangle et valgfag medvirker ZBC gerne til udviklingen af andre valgfag i samarbejde med skolen eller kommunen. Kontakt:

Michael Bang Dyrehave
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575

STU - særligt tilrettelagt uddannelse

 

På ZBC i Ringsted har vi tre faglige linjer for unge med særlige behov, en værkstedslinje, en Food linje og en IT linje. Uddannelserne er særligt tilrettelagt til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der gør det umuligt at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Optagelse på uddannelsen sker på baggrund af en visitationssamtale. Det er sagsbehandler, UU-vejleder eller UUV'er der sammen med den unge og dennes forældre indstiller til optagelse på STU-forløbet. Vi har ikke en fast uddannelsesstart og tager derfor løbende imod nye elever.

Der er altid mulighed for at aftale et besøg og en rundvisning hos os, så en unge kan få en fornemmelse af vores tilbud. Mener du, at STU vil være det rigtige - dét som kan give succesoplevelser og en kickstart på det selvstændige voksenliv? Så kontakt STU på ZBC og få en snak. Derudover er det muligt at komme i praktik, inden eventuel opstart.

Er du sagsbehandler i kommunen, UU-vejleder eller UUV'er, og består dit job i at gøre en mærkbar forskel for unge med særlige behov? Så kontakt os og hør mere om vores tilbud.

Kontakt STU på telefon: 2217 8840

Læs mere om vores Fødevarer & servicelinje