Tilbud til grundskolen

På ZBC tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter til grundskolen - både ude på skolerne samt på ZBC.

Få besøg af ZBC på din skole

 

ZBC’s Eventteam tager ud på grundskoler i hele Region Sjælland med en bred vifte af aktiviteter. Måske har du allerede hørt om ”EUD på Spil” og ”Vælg med hjertet”? Vi har aktiviteter for 7., 8. og 9. klasse.

Eller kontakt Event og hør mere om, hvad vi kan tilbyde på jeres skole:
E-mail: event@zbc.dk

ZBC & grundskolen - elever ved tavle

Valgfag på ZBC

”Hvordan er det, at gå på en erhvervsuddannelse?”. Det kan være svært at forklare de unge. Der er mange muligheder, og det er ikke altid til at forstå, hvad uddannelserne handler om.

Derfor har ZBC samarbejde med flere grundskoler om udbud og afvikling af valgfag. Valgfaget og undervisningen kan efter aftale afvikles på skolen eller på ZBC - i ZBC’s faglokaler og med ZBC’s faglærere.

ZBC tilrettelægger undervisningen efter UVM’s retningslinier for timetal, fælles mål, læseplaner og vejledninger i et tæt samarbejde med kommunen, grundskolens ledelse og grundskolens lærere.

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat.
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575

ZBC valgfag - kokkeelever i køkkenet

Obligatoriske valgfag

 

Kommunale valgfag

 

Pris og andre valgfag

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat. Skulle du mangle et valgfag medvirker ZBC gerne til udviklingen af andre valgfag i samarbejde med skolen eller kommunen. Kontakt:

Michael Bang Dyrehave
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575

Obligatoriske valgfag

 

Kommunale valgfag

 

Pris og andre valgfag

Prisen afhænger af valgfaget og den enkelte klasses behov. Kontakt Michael Dyrehave for et estimat. Skulle du mangle et valgfag medvirker ZBC gerne til udviklingen af andre valgfag i samarbejde med skolen eller kommunen. Kontakt:

Michael Bang Dyrehave
E: mbdy@zbc.dk
T: 2583 0575