Kontorassistent med specialet offentlig administration (kun som EUX)

Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver i en offentlig virksomhed. Uddannelsen er kun som EUX-uddannelse

Som kontorassistent med specialet offentlig administration lærer du om journalarbejde og informationsopgaver. Du lærer også sagsbehandling. Det kan fx være en borgers henvendelse til kommunen, hvor du finder oplysninger og foreslår løsninger. Du kan kun tage uddannelsen som EUX.

 • Startdatoer:
  Grundforløb 1: 12/8-24. 20/1-25. Grundforløb 2: 12/8-24. 20/1-25.
 • Ansøgningsfrister:
  GF1: 1/3-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25). GF2: 11/8-24 (12/8-24). 18/1-25 (20/1-25).
 • Varighed (inkl. grundforløb)
  4 år
 • Studiested:
  Grundforløb: Næstved, Ringsted, Slagelse, Haslev og Vordingborg. Hovedforløb: Næstved, Ringsted, Slagelse og Vordingborg.
 • Online uddannelse
  Du kan også tage denne uddannelse online. Sæt X i online, når du søger.
 • Økonomi
  SU og løn
 • Adgangskrav
  9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik. Det er en fordel at tage Dansk C, engelsk C og samfundsfag C, hvis du skal starte på GF2. Er du over 25 kontakt en vejleder.
 • Brug for vejledning? Også hvis du er over 25 år:
  Få vejledning
Download PDF

Kontorassistentuddannelsen - job og videreuddannelse

Job
Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper. Indenfor specialet offentlig administration kan det fx være; retsvæsen, forsvar, politi, hospital uddannelsesinstitutioner, arbejdsformidlinger m.m. 

Videreuddannelse
Med en afsluttet kontoruddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Du har mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse:

 • erhvervsakademiuddannelse
 • professionsbacheloruddannelse
 • universitetsbacheloruddannelse
Tag uddannelse til kontorassistent på ZBC - elever ved computer

Uddannelsen findes kun som EUX

Kontoruddannelsen skal tages med EUX. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau. 

ZBC kontorassistent - elev bag computer

Hvis du vil være kontorelev i det offentlige

Specialet offentlig administration henvender sig til kontorelever indenfor det offentlige, herunder kommune, region og stat. Du lærer at indgå i virksomhedens administrative funktioner og undervises inden for hovedområderne, kommunikation og formidling, lovgivning og myndighedsudøvelse, politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde.

En vigtig del af arbejdet som kontorassistent går også ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du vil bruge IT til en stor del af dit arbejde. 

ZBC kontorassistent - elev passer telefonen

Sådan kommer du i gang

En erhvervsuddannelse består af Grundforløb og et hovedforløb, som skifter mellem oplæring (praktik) og skole.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først. 

Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du afslutter med en svendeprøve.

ZBC erhvervsuddannelse - sådan er din erhvervsuddannelse bygget op

Kom og besøg vores skoler

Besøgsdage i alle byer
Vi har også besøgsdage på alle vores erhvervsskoler i alle 8 byer.

Tjek alle vores fag og tilmeld dig en besøgsdag

Introduktion og brobygning
ZBC har Introduktion for 8. klasse og Brobygning for 9. og 10. klasse på vores erhvervsskoler og erhvervsgymnasier i alle vores skolebyer.

Få inspiration til at vælge uddannelse og se videoerne med Mads Marius.

Introduktion for 8. klasse

Brobygning for 9. klasse

Introduktion og brobygning - Mads Marius på besøg på ZBC

Kontorassistent med speciale - læreplads med løn

Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Mulighed for skoleoplæring (skolepraktik)
Kan du ikke finde en læreplads, eller mister du din læreplads, tilbyder skolen dig skoleoplæring på ZBC.

Læs mere om læreplads og skoleoplæring

Oplæring (praktik) i udlandet

Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. 

Læs mere om oplæring i udlandet

 

ZBC kontorassistent - elev ved computer

Bor du langt fra din drømmeuddannelse?

Så kan du heldigvis bo på vores Elevhoteller. På dén måde kommer du tæt på din uddannelse. Vi har Elevhoteller i 3 af vores skolebyer.

Læs mere om vores Elevhoteller og ansøg her

Vi har også et kollegie - Løvegadekollegiet.

Læs mere om Løvegadekollegiet og ansøg her

ZBC elevhoteller - elever spiser på elevhotel

Optagelse på ZBC's uddannelser

Læs om krav og optagelsesprøver eller kontakt en af vores studievejledere.

Optagelse

Også for voksne

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er tilpasset dine faglige kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en studievejleder, hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som voksen.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne

Kontakt en studievejleder

ZBC erhvervsuddannelser for voksne (EUV) - elever ved computer

Uddannelser der ligner

Vil du gerne være kontorassistent med speciale i offentlig administration? Så kunne det være, at der var andre uddannelser indenfor hovedområdet kontor, handel og forretningsservice, der også var dig.

Andre uddannelser for dig